V
KISALTMA LİSTESİ
Alfabetik sıraya göre dizilmiştir:
5-MOP: 5-metoksipsoralen 8-MOP: 8-metoksipsoralen BHK: Bazal Hücreli Karsinom Cis-UCA: cis-urocanic asit DLE: Diskoid Lupus Eritematozus Dopa : Dihidroksifenilalanin EKF: Ekstrakorporeal Fotokemoterapi EORTC: Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu ER: Elektromanyetik Radyasyon FDA: Gıda ve ilaç dairesi FDT: Fotodinamik Tedavi GVHH: Graft Versus Host Hastalığı HPV: Human Papilloma Virus İNF -2a: İnterferon Alfa-2a KTHL: Kutanöz T Hücreli Lenfoma LE: Lupus Eritematozus MF: Mikozis Fungoides8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Morfeada fototerapi/fotokemoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 6
UVA UVB PUVA SLE DM ANA Anti DNA ESR Anti SCL-70 IFN- IFN- TGFmRNA GİS MOP MPD MNH MR MHz KISALTMA LİSTESİ : Ultraviyole A : Ultraviyole B : Psoralen ultraviyole A : Sistemik lupus eritematozus : Diabetes mellitus : Antinükleer antikor : Antideoksiribonükleik asit : Eritrosit sedimentasyon hızı : Anti topoizomeraz antikoru/1 : İnterferon alfa : İnterferon gama : Tümör growth faktör beta : M...
Psoriazis vulgarisli hastalarda serum lipoprotein(A), lipid düzeyleri ve hastalık aktivitesinin ilişkisi - Sayfa 8
PA-I 8-MOP SCC : Plazminojen aktivatör inhibitörü : Sekiz metoksipsoralen : Skuamöz hücreli kanser VI ...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lupus
eritematozus
tedavi
hücreli
fotokemoterapi
diskoid


8. SAYFA ICERIGI

V
KISALTMA LİSTESİ
Alfabetik sıraya göre dizilmiştir:
5-MOP: 5-metoksipsoralen 8-MOP: 8-metoksipsoralen BHK: Bazal Hücreli Karsinom Cis-UCA: cis-urocanic asit DLE: Diskoid Lupus Eritematozus Dopa : Dihidroksifenilalanin EKF: Ekstrakorporeal Fotokemoterapi EORTC: Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu ER: Elektromanyetik Radyasyon FDA: Gıda ve ilaç dairesi FDT: Fotodinamik Tedavi GVHH: Graft Versus Host Hastalığı HPV: Human Papilloma Virus İNF -2a: İnterferon Alfa-2a KTHL: Kutanöz T Hücreli Lenfoma LE: Lupus Eritematozus MF: Mikozis Fungoides

İlgili Kaynaklar

single.php