VI MM: Malign Melanom Nm: Nanometre PAF: Trombosit Aktive Edici Faktör PLEVA: Pitriazis Likenoides et Varioliformis Akuta SHK: Skuamöz Hücreli Karsinom UV: Ultraviyole UVA: Ultraviyole A UVB: Ultraviyole B UVC: Ultraviyole C UVR: Ultraviyole Radyasyon9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Melanom dışı deri kanserleri gelişiminde human papillomavirüsün rolü - Sayfa 4
UV: Ultraviyole UVA: Ultraviyole A UVB: Ultraviyole B UVR: Ultraviyole radyasyonu YHK: Yassı hücreli kanser iii ...
Ozon, UV, ultrason teknolojileri ve kombinasyonlarının ön terbiye işlemlerine uygulanabilirliğinin araştırılması - Sayfa 118
92 4.2.1 Ultraviyole Işığı Ultraviyole (UV) dalgaları görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahiptir. Bu dalga boylarını insan gözü göremez, ancak bazı yaban arısı türlerinin bu dalgaları görebildikleri fark edilmiştir. Bilim adamları spektrumun ultraviyole kısmını üçe ayırmışlardır; yakın UV, uzak UV ve çok uzak UV. Bu ayrım UV radyasyonun ne kadar enerjik olduğuna göre yapılmıştır. UV ışığını...
Dar bant UVB, UVA1 ve PUVA tedavilerinin melanositik nevusların dermatoskopik bulguları üzerine etkileri - Sayfa 8
KISALTMALAR VE SİMGELER Ark. : Arkadaş ICAM-1 : İnterselüler adhezyon molekülü-1 IL : İnterlökin MED : Minimal eritem dozu 5-MOP : 5-metoksipsoralen 8-MOP : 8-metoksipsoralen PUVA : Psoralen (P) ve ultraviyole A (UVA) TDS : Toplam dermatoskopi skoru TMP : 4,5,8-trimetilpsoralen TNF-α : Tümör nekrozis faktör-alfa UV : Ultraviyole UVA : Ultraviyole A UVB : Ultraviyole B dbUVB : Dar bant ultraviyole ...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ultraviyole
radyasyon
hücreli
karsinom
nanometre
aktive


9. SAYFA ICERIGI

VI MM: Malign Melanom Nm: Nanometre PAF: Trombosit Aktive Edici Faktör PLEVA: Pitriazis Likenoides et Varioliformis Akuta SHK: Skuamöz Hücreli Karsinom UV: Ultraviyole UVA: Ultraviyole A UVB: Ultraviyole B UVC: Ultraviyole C UVR: Ultraviyole Radyasyon

İlgili Kaynaklar

single.php