T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI
RADİKAL PROSTATEKTOMİ SPESMENLERİNDE YÜKSEK TERSİYER GLEASON PATERN
BULUNMASININ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR VE BİYOKİMYASAL BAŞARISIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DR. MEHMET GİRAY SÖNMEZ
TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. ORHAN GÖĞÜŞ
2011-ANKARA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçan testis dokusunda vazektomi sonrası apoptotik değişiklikler ve ozon tedavisinin etkileri - Sayfa 3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI i Üroloji Anabilim Dalı uzmanlık programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 23/11/2009 Prof.Dr. Halil Başar Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji AD Jüri Başkanı Prof. Dr. M.Murad Başar Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ü...
Radikal prostatektomi sonrası inkontinans düzelme süresine prostat apeksinde tümör varlığının etkisi - Sayfa 3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI Üroloji Anabilim Dalı uzmanlık programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 15.02.2012 Prof. Dr. Erdal Yılmaz Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Jüri Başkanı Prof. Dr. Ertan Batislam Kırıkkale Üniversitesi, Tıp F...
Rat hiperhomosisteinemi modelinde kavernozal disfonksiyonun antioksidan sistem ve nitrik oksit sentaz izoenzimleri ile ilişkisi - Sayfa 2
i TEZ KABUL ve ONAY Tıp Fakültesi Dekanlığı’na ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından “Uzmanlık Tezi” olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 24/05/2006 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alim KOŞAR, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye: Prof. Dr....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
üroloji
anabilim
prof
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI
RADİKAL PROSTATEKTOMİ SPESMENLERİNDE YÜKSEK TERSİYER GLEASON PATERN
BULUNMASININ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR VE BİYOKİMYASAL BAŞARISIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DR. MEHMET GİRAY SÖNMEZ
TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. ORHAN GÖĞÜŞ
2011-ANKARA

İlgili Kaynaklarsingle.php