T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
RADYOTERAPİ İLE EŞZAMANLI OKSALİPLATİN+KAPESİTABİN UYGULANAN LOKAL İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERLİ OLGULARDA ETKİNLİK VE TOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Sevil YILDIRIM
UZMANLIK TEZİ
BURSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
RADYOTERAPİ İLE EŞZAMANLI OKSALİPLATİN+KAPESİTABİN UYGULANAN LOKAL İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERLİ OLGULARDA ETKİNLİK VE TOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Sevil YILDIRIM
UZMANLIK TEZİ
BURSA 2008

İlgili Kaynaklar
single.php