T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
RAFT YÖNTEMİ İLE N-(2-HİDROKSİPROPİL)METAKRİLAMİD-b-4VİNİLPİRİDİN (HPMA-b-VP) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
ZEYNEP ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. SEVİL DİNÇER
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde ilköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilere hedef sözcüklerin oyunla öğretimi - Sayfa 66
57 Strategies’”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1996. Işık, B.; “Yabancı Dil İngilizce Öğretiminde Çocuklara Uygun Öğretim Gereçleri Hazırlama”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2004. Kurt, M.; “Teaching Vocabulary”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1992. Külekçi, M.; “The Effects of ‘Experimenter Provided Keyword Method’ in Teaching Vocab...
Vahit Bademci'nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: 'Testler değil, ölçümler güvenilirdir' - Sayfa 124
110 Akar, A. (2006). “İlköğretim Okullarında Öğretmen Algılarına Göre Yöneticilerin, Yöneticilik Becerilerinin Örgüt İklimine Katkısı (Ankara İli Örneği)” Yüksek Lisans Tezi Alhas, A. (2006). “Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları (Ankara İli Örneği)” Yüksek Lisans Tezi Bağçecik Ay, Z. B. (2006). “Eğitimde Benchmarking (Kıyaslama...
Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi ile ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 185
167 DEMİRPEHLEVAN, B., Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010. ERCAN, N., Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform İhtiyacı Ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006. GAYGISIZ, H., Emeklilik Şirketlerinde Risk Yönetimi ve Tü...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
lisans
yüksek
istanbul
üniversitesi
yıldız


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
RAFT YÖNTEMİ İLE N-(2-HİDROKSİPROPİL)METAKRİLAMİD-b-4VİNİLPİRİDİN (HPMA-b-VP) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
ZEYNEP ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. SEVİL DİNÇER
İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php