Rat alt ekstremite iskemi reperfüzyon modelinde tenoksikamın antioksidan etkinliğinin araştırılması


T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
RAT ALT EKSTREMİTE İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE TENOKSİKAMIN ANTİOKSİDAN
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
DR. YÜCEL MOL
UZMANLIK TEZİ
İZMİR20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
RAT ALT EKSTREMİTE İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE TENOKSİKAMIN ANTİOKSİDAN
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
DR. YÜCEL MOL
UZMANLIK TEZİ
İZMİR2008

İlgili Kaynaklarsingle.php