Rat modelinde sevofluran ve izofluran’ın akciğer dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi


T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
RAT MODELİNDE SEVOFLURAN VE İZOFLURANIN AKCİĞER DOKUSU ÜZERİNE
ETKİLERİNİN BİYOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
DR. FATMA ACİL
UZMANLIK TEZİ İZMİR 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
RAT MODELİNDE SEVOFLURAN VE İZOFLURANIN AKCİĞER DOKUSU ÜZERİNE
ETKİLERİNİN BİYOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
DR. FATMA ACİL
UZMANLIK TEZİ İZMİR 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php