Ratlarda deneysel olarak oluşturulan aflatoksikozisde çörek otunun (Nigella sativa) karaciğer lezyonlarını engelleyici etkisinin araştırılmasıT.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN AFLATOKSİKOZİSDE ÇÖREK OTU (NİGELLA SATİVA)NUN
KARACİĞER LEZYONLARINI ENGELLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Veteriner Hekim Ahmet ÇELİK PATOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEKLİSANS TEZİ
Jüri Başkanı Doç. Dr. Zabit YENER

Üye Doç. Dr. Ali ERTEKİN

Üye Doç. Dr. Fatma İLHAN

TEZ KABUL TARİHİ 24. 07. 2007

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Güvenli ve kullanışlı resim-şifre yöntemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onayı _______________________________ Prof. Dr. Ünver KAYNAK Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sağladığını onaylarım. ______________________________ Doç. Dr. Erdoğan DOĞDU Anabilim Dalı Başkanı Mustafa YÜCEEL tarafından hazırlanan GÜVENLİ VE KULLANIŞLI RESİMŞİFRE YÖNTEMLERİNİN TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisan...
PEM tipi yakıt pillerinin iki ve üç boyutlu modellenmesi 2-D and - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onayı _______________________________ Prof. Dr. Ünver KAYNAK Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sağladığını onaylarım. _______________________________ Prof. Dr. Turgut BAŞTUĞ Anabilim Dalı Başkanı İbrahim TÜRKMEN tarafından hazırlanan PEM TİPİ YAKIT PİLLERİNİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun o...
Kablosuz algılayıcı ağlarında yaşam süresi eniyilemesi için veri işleme ve iletişim yöntemleri - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onayı _______________________________ Prof. Dr. Yücel ERCAN Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sağladığını onaylarım. _______________________________ Doç. Dr. Erdoğan Doğdu Anabilim Dalı Başkanı Onur CEYLAN tarafından hazırlanan KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA YAŞAM SÜRESİ EN İYİLEMESİ İÇİN VERİ İŞLEME VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ adlı bu tezin...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anabilim
dalı
tezi
jüri
bilimleri
başkanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN AFLATOKSİKOZİSDE ÇÖREK OTU (NİGELLA SATİVA)NUN
KARACİĞER LEZYONLARINI ENGELLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Veteriner Hekim Ahmet ÇELİK PATOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEKLİSANS TEZİ
Jüri Başkanı Doç. Dr. Zabit YENER

Üye Doç. Dr. Ali ERTEKİN

Üye Doç. Dr. Fatma İLHAN

TEZ KABUL TARİHİ 24. 07. 2007

1single.php