T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
RATLARDA TİYOASETAMİT İLE OLUŞTURULAN FULMİNAN HEPATİK YETMEZLİKTE GİNGKO
BİLOBA, VİTAMİN E VE MELATONİNİN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Ulvi DEMİREL GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI Yard. Doç. Dr. M. M. Murat HARPUTLUOĞLU MALATYA-2006
İÇİNDEKİLER Giriş 1 Genel Bilgiler 4 Gereç ve Yöntem 1. Çalışmanın Hipotezleri 9 2. Araştırmanın Tipi 9 3. Araştırmanın İnsan Gücü 9 4. Hayvanlar 9 5. Fulminan karaciğer yetmezliğinin oluşturulması 10 6. Deneyin tasarımı 10 7. Örneklerin alınması 10 8. Karaciğer ve barsak histolojisi 11 9. Biyokimyasal analizler 11 a. Doku homojenatlarının ve serumun hazırlanması 111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ratlarda tiyoasetamit ile oluşturulan fulminan hepatik yetmezlikte rifaximinin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER Giriş Genel Bilgiler Gereç ve Yöntem 1. Çalışmanın Hipotezleri 2. Araştırmanın Tipi 3. Araştırmanın İnsan Gücü 4. Hayvanlar 5. Fulminan karaciğer yetmezliğinin oluşturulması 6. Deneyin tasarımı 7. Örneklerin alınması 8. Karaciğer histolojisi 9. Biyokimyasal analizler a. Doku homojenatlarının ve serumun hazırlanması b. Kan amonyak analizi c. Serum AST, ALT düzeyleri 10. Mikrobiyoloji...
Sıçanlarda Tiyoasetamid ile uyarılan akut karaciğer yetmezliğini önlemede kefirin etkinliğinin araştırılması - Sayfa 8
temizleyici dimetilsülfoksit ve dimetiltiyoüre’nin (7) güçlü bir serbest radikal temizleyici olan melatonin’in (9), bir antioksidan olan curcumin’in (10) sürviyi iyileştirirken, oksidatif stresi, hepatoselüler yıkımı ve hepatik nekroinflamasyonu azaltttığı gösterilmiştir. Ayrıca, curcumin’in, NF КB bağlanmasını ve iNOS ekspresyonunu azalttığı da saptanarak, sıçan TAA-karaciğer yetmezliği modelind...
Sıçanlarda Tiyoasetamid ile uyarılan akut karaciğer yetmezliğini önlemede kefirin etkinliğinin araştırılması - Sayfa 7
1. GİRİŞ ve AMAÇ Fulminan karaciğer yetmezliği, akut hepatitin ciddi bir koplikasyonudur. Masif karaciğer hücre nekrozu ve ansefalopati ile karakterizedir ve yüksek mortalite oranı ile birliktedir. Fulminan karaciğer yetmezliğinde etkinliği kanıtlanmış tek tedavi yöntemi acil karaciğer transplantasyonudur. Bugüne kadar akut karaciğer yetmezliğinin tedavisinde deneysel olarak, antioksidan, Nüklear...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
fulminan
yetmezliğinin
genel
bilgiler
hepatik


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
RATLARDA TİYOASETAMİT İLE OLUŞTURULAN FULMİNAN HEPATİK YETMEZLİKTE GİNGKO
BİLOBA, VİTAMİN E VE MELATONİNİN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Ulvi DEMİREL GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI Yard. Doç. Dr. M. M. Murat HARPUTLUOĞLU MALATYA-2006
İÇİNDEKİLER Giriş 1 Genel Bilgiler 4 Gereç ve Yöntem 1. Çalışmanın Hipotezleri 9 2. Araştırmanın Tipi 9 3. Araştırmanın İnsan Gücü 9 4. Hayvanlar 9 5. Fulminan karaciğer yetmezliğinin oluşturulması 10 6. Deneyin tasarımı 10 7. Örneklerin alınması 10 8. Karaciğer ve barsak histolojisi 11 9. Biyokimyasal analizler 11 a. Doku homojenatlarının ve serumun hazırlanması 11
single.php