T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
REJYONEL ANESTEZİDE MİDAZOLAM VE DEKSMEDETOMİDİN İNFÜSYONUNUN PERİOPERATİF
ANKSİYETEYE ETKİLERİ
DR.ELİF ŞENSES UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ALPASLAN APAN
KIRIKKALE 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüm karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar againist death - Sayfa 186
TEZLER AÇILAN, Turgay, Oğuz Atay’da Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm, Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Nezihi Turan, Kırıkkale, 2007. ÇUHACI, Gülizar, Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Sanatta “Ölüm” Konusu, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, İstanbul, 1999. YAVUZ, Safiye, Herbert Marcuse ve Erich Fro...
Kırıkkale'de şehirsel gelişme Urbanization in Kırıkkale - Sayfa 3
Kırıkkale’nin adı, nasıl ortaya çıkıp geliştiği, bunda etkili olan doğal ve beşeri – ekonomik faktörler ve süreçler( örneğin jeomorfolojik özelliği, iklimi, Kızılırmak, nüfus özellikleri, sanayi, ulaşım, üniversite, il olması v.b…), Kırıkkale’nin sorunları ve bunları çözmek için kullanılabilecek potansiyel değerler ve Kırıkkale’nin ne oranda şehir olduğunun tartışılması araştırmanın konusunu oluşt...
Kırıkkale ve göç - Sayfa 1
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİMDALI DOĞAN YILDIRIM Kırıkkale ve Göç Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi Doç. Dr. DOLUNAY ŞENOL Kırıkkale – 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
üniversitesi
tezi
danışmanı
prof
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
REJYONEL ANESTEZİDE MİDAZOLAM VE DEKSMEDETOMİDİN İNFÜSYONUNUN PERİOPERATİF
ANKSİYETEYE ETKİLERİ
DR.ELİF ŞENSES UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ALPASLAN APAN
KIRIKKALE 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php