T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
REKABET STRATEJİLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINA
ETKİSİ
YASEMİN BAL 2502050256
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK
İstanbul, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Performansla ilişkili ücretlendirme ve kamu hastanelerinde uygulanan performansa dayalı ek ödeme sistemine yönelik hekim tutumlarına ilişkin bir araştırma - Sayfa 447
ÖZGEÇMİŞ 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü'nde lisans öğrenimine başladı. 2005 yılında lisans programından mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine...
İnsan kaynakları yönetimi açısından fazla çalışma kavramı ve konuyla ilgili bir araştırma - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI VE KONUYLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA Sevcan Pınar 2501080807 Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Oya Özçelik İstanbul, 2011 ...
İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetimi ve bir uygulama - Sayfa 2
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETENEK YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA NEVİN CEYLAN 2501040531 TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. V. LALE TÜZÜNER İstanbul, 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tezi
bilim
kaynakları
insan
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
REKABET STRATEJİLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINA
ETKİSİ
YASEMİN BAL 2502050256
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK
İstanbul, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php