T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NEONATOLOJİ BİLİM DALI
RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMUNDA SEREBRAL VE PULMONER NEAR INFRARED DOKU
SPEKTROFOTOMETRESİ İZLEMİNİN ÖNEMİ
Dr. Murat Köstü Yan Dal Uzmanlık Tezi
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan KIRIMİ
VAN – 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi - Sayfa 2
Gökçen BAYSAL FURTANA tarafından hazırlanan “TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK HALOFİT BİTKİLERİN EKOFİZYOLOJİSİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Hayri DUMAN ………………………… (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ …………………………. (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloj...
Mimarlık ve insan hakları - Sayfa 2
Hossein SADRI tarafından hazırlanan Mimarlık ve İnsan Hakları adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR Tez Danışmanı, Mimarlık Anabilim Dalı Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Tez Danışmanı, Felsefe Anabilim Dalı …………………………. …………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Mimarlık Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. ...
Nanogözenekli zeolit malzemeye dayalı yeni gaz boşalma elektronik cihazının özellikleri - Sayfa 2
Kıvılcım KÖSEOĞLU tarafından hazırlanan “NANOGÖZENEKLİ ZEOLİT MALZEMEYE DAYALI YENİ GAZ BOŞALMA ELEKTRONİK CİHAZININ ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Bahtiyar G. SALAMOV Tez I. Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………….. Prof. Dr. Selim ACAR Tez II. Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………….. Bu çalışma jürimiz tarafından oy bi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
danışmanı
tezi
anabilim
dalı
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NEONATOLOJİ BİLİM DALI
RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMUNDA SEREBRAL VE PULMONER NEAR INFRARED DOKU
SPEKTROFOTOMETRESİ İZLEMİNİN ÖNEMİ
Dr. Murat Köstü Yan Dal Uzmanlık Tezi
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan KIRIMİ
VAN – 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php