Rijit-elastik uzuvlu bir robot manipülatörün dinamik modellemesi ve titreşim analizi
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA ANABİLİM DALI
“RİJİT – ELASTİK BİR ROBOT
MANİPÜLATÖRÜN DİNAMİK MODELLEMESİ
VE TİTREŞİM ANALİZİ”
Hazırlayan
ÜmitÖNEN
Danışman
Doç.Dr.Fatih Mehmet BOTSALI
Ağustos 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA ANABİLİM DALI
“RİJİT – ELASTİK BİR ROBOT
MANİPÜLATÖRÜN DİNAMİK MODELLEMESİ
VE TİTREŞİM ANALİZİ”
Hazırlayan
ÜmitÖNEN
Danışman
Doç.Dr.Fatih Mehmet BOTSALI
Ağustos 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php