T.C. S’OLEYMAN DEMİREL ‘ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

ı

YÜKSEK LİSANS TEZ!

RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİ İLE GİRİŞİMCİ FİKİRLERİN EKONOMİYE KAZA.ı.”1llRILMASI
VE TÜRKİYE’ DE UYGULANABttıİRLİGİ
DANIŞMAN
Prof. Dr. Gültekin RODOPLU
HAZIRLAYAN A. Cüneyt ÇETlN

ISPARTA 19971. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. S’OLEYMAN DEMİREL ‘ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

ı

YÜKSEK LİSANS TEZ!

RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİ İLE GİRİŞİMCİ FİKİRLERİN EKONOMİYE KAZA.ı.”1llRILMASI
VE TÜRKİYE’ DE UYGULANABttıİRLİGİ
DANIŞMAN
Prof. Dr. Gültekin RODOPLU
HAZIRLAYAN A. Cüneyt ÇETlN

ISPARTA 1997

İlgili Kaynaklarsingle.php