Rize ili topraklarından izole edilen Bacillus türlerinin bakteriyosin içeriklerinin, aktarılabilir antibiyotik ve ağır metal dirençlerinin belirlenmesiT.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
RİZE İLİ TOPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN BACILLUS TÜRLERİNİN BAKTERİYOSİN
İÇERİKLERİNİN, AKTARILABİLİR ANTİBİYOTİK ve AĞIR METAL DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ
Şeyma ŞENSOY KARAOĞLU
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Elif SEVİM
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
RİZE 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Rize (merkez ilçe) sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı (1923-1960) - Sayfa 5
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No: Konu: Üniv. Kodu: Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tezin Yazarının Soyadı: ÖZDOĞAN Adı: İsmail Tezin Türkçe Adı : Rize(Merkez İlçe) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı (1923- 1960) Tezin Yabancı Adı: The Social, Political and Economic Aspects of Rize City (1923-1960) Tezin Yapıldığ...
Rize (merkez ilçe) sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı (1923-1960) - Sayfa 4
TEZ YÖNETİCİSİNİN Soyadı, Adı : AKÇA, Bayram Unvanı : Yrd. Doç. Dr. TEZİN YAZILDIĞI DİL: Türkçe TEZİN SAYFA SAYISI: TEZİN KONUSU Rize(Merkez İlçe); Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı (1923-1960) TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER: 3- Rize Merkez ilçe’nin Siyasal Yapısı 1- Rize Merkez İlçe 4- Rize Merkez ilçe’nin Ekonomik Yapısı 2- Rize Merkez ilçe’nin Sosyal Yapısı 5- Rize M...
Rize'de çay işleme aşamalarında izole edilen maya mantarlarının tanımlanması - Sayfa 2
T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİZE’DE ÇAY İŞLEME AŞAMALARINDA İZOLE EDİLEN MAYA MANTARLARININ TANIMLANMASI Hacer TAŞKIRAN Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI RİZE 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
rize
üniversitesi
dalı
anabilim
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
RİZE İLİ TOPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN BACILLUS TÜRLERİNİN BAKTERİYOSİN
İÇERİKLERİNİN, AKTARILABİLİR ANTİBİYOTİK ve AĞIR METAL DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ
Şeyma ŞENSOY KARAOĞLU
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Elif SEVİM
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
RİZE 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php