Romatizmal mitral kapak hastalığında mekanik kapak replasmanı sonrası sol atriyal apendiks fonksiyonlarının araştırılmasıJ
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
ROMATİZMAL MİTRAL KAPAK HASTALIGINDA MEKANİK KAPAK REPLASMANI SONRASI SOL ATRİYAL APENDİKS
FONKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Dr. Yeşim HOŞCAN
ıı1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mekanik kalp kapaklarının ve komplikasyonlarının modern spektral analiz yöntemleriyle incelenmesi - Sayfa 4
ÖZET DOKTORA TEZİ MEKANİK KALP KAPAKLARININ VE KOMPLİKASYONLARININ MODERN SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ Sabri ALTUNKAYA Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Saadetdin HERDEM İkinci Danışman: Prof. Dr. Sadık KARA 2011, 117 Sayfa Jüri Prof. Dr. Sadık KARA Prof. Dr. Saadetdin HERDEM Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Do...
Aort kapak replasmanı yapılan 70 yaş üstü hastalarda mekanik kapak ile biyoprotez kapağın karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AORT KAPAK REPLASMANI YAPILAN 70 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA MEKANİK KAPAK İLE BİYOPROTEZ KAPAĞIN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. SAFA GÖDE TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN İPEK İSTANBUL – 2012 i ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kapak
dalı
tezi
üniversitesi
anabilim
danışman


1. SAYFA ICERIGI

J
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
ROMATİZMAL MİTRAL KAPAK HASTALIGINDA MEKANİK KAPAK REPLASMANI SONRASI SOL ATRİYAL APENDİKS
FONKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Dr. Yeşim HOŞCAN
ıı

İlgili Kaynaklarsingle.php