Rusya Federasyonu’nda kayıt dışı ekonomi

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
RUSYA FEDERASYONU’NDA KAYIT DIŞI EKONOMİ
Şehriyar OSMANOV
1Llı~~ 1-
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL, 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 604
591 Bayraktar, Zülfikar, (2003), Türkmen Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Bedir, Selma, (2000), Uygur Çöçekleri, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Berki, Meltem, (2003), Hakkari Masalları Üzerine Bir Araştırma, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Birdal, Alika...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 605
592 Demirbaş, Seher, (2006), Sütçüler Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Deniz, Rasim, (1992), Kayseri Masalları, (Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Derman, Serdar, (2002), Anadil (Türkçe) Öğretiminde Masal Metinlerinin Kullanılması, (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüks...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 602
589 Karakuzu Berrin (1997), Kadınhanı Halk Anlatımları Üzerine Bir Araştırma, (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.) Kılınç, Aziz (2001), Yakaafşar Kasabası Anlatı Türleri Üzerine Bir İnceleme (Hikaye, Masal, Fıkra), (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.) Köksel, Behiye (1995), Gaziantep Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Selçuk Üni...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
RUSYA FEDERASYONU’NDA KAYIT DIŞI EKONOMİ
Şehriyar OSMANOV
1Llı~~ 1-
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL, 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php