Sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutum ölçeği


T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ALETLERİ GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM
ÖLÇEĞİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı
Yüksek Lisans Tezi
HAZIRLAYAN Yük. Hem. Nilüfer UZUNBAYIR
DANIŞMAN Prof. Dr. Aynur ESEN
İZMİR-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akademisyen hemşirelerin işe ve kuruma yönelik tutumları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki - Sayfa 117
hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelikte yönetim, psikiyatri hemşireliği, cerrahi hemşireliği, hemşirelik esasları ve hemşirelikte öğretim anabilim dalında çalışanlardan yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak yapılan istatistiksel analizde bu puan farkının anlamlı olmadığı saptanmıştır (F: 0.64, p>0.05). KB alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, en yüksek pua...
Kemoterapi alan çocukların yaşadıkları semptomların yaşam kalitesine etkisi ve ebeveynlerin uygulamaları - Sayfa 199
ÖZGEÇMİŞ Araştırmacı, 1995 yılında Akçaabat Sağlık Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 1995- 1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Önlisans programını, 1999 yılında N.Ü.Aksaray Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Lisans programını tamamlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ve Yenidoğan Yoğun Bakım hemşiresi ol...
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının el yıkama durumları - Sayfa 2
11 TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programın seviyesi: Yüksek Lisans (x) Doktora ( ) Anabilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
üniversitesi
sağlık
hemşireliği
lisans
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ALETLERİ GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM
ÖLÇEĞİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı
Yüksek Lisans Tezi
HAZIRLAYAN Yük. Hem. Nilüfer UZUNBAYIR
DANIŞMAN Prof. Dr. Aynur ESEN
İZMİR-2009

İlgili Kaynaklarsingle.php