T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. Gürsel GÜNEŞ
İç Hastalıkları UZMANLIK TEZİ
ANKARA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit c hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?) - Sayfa 1
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NORMAL VE YÜKSEK AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLİ KRONİK HEPATİT C HASTALARININ DEMOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (NORMAL ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ARALIĞI KAÇ OLMALIDIR?) Dr. Önder AKKAYA UZMANLIK TEZİ Bursa – 2007 ...
Lenfoid löykozlu etçi anaç tavuklarda karaciğer enzim (Alanin Amino Transveraz, Aspartat Amino Transveraz, Alkali Fosfataz) düzeyleri Liver enzymes (allanine - Sayfa 16
grubunun alıcısı her zaman α-ketoglutarattır. Alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz en önemli iki aminotransferaz reaksiyonunu katalizler (Champe ve ark.,1994). 1.3.1. Alanin amino transferaz (ALT) (E.C 2.7.1.2) Birçok dokuda bulunmaktadır. Diğer bir ismi, Glutamat-pirüvat transaminazdır (SGPT). Bu enzim, alaninin amino grubunu α ketoglutarata aktarır, sonuçta pirüvat ve glutamat ol...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alanin
hastalıkları
serum
tezi
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. Gürsel GÜNEŞ
İç Hastalıkları UZMANLIK TEZİ
ANKARA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php