ve bu durumun kronik B ve C hepatitinin tedavi kararını verirken önemli olacağı, aslında tedavi edilmeyen pek çok hastanın karaciğer hasarlarının beklenenden fazla olduğu ve bu vakaların da tedavi edilmeleri gerektiğidir (4).
HBV ve HCV enfeksiyonlarının dünyadaki dağılımına göre düşük, orta ve yüksek endemisite bölgeleri belirlenmiştir. Taşıyıcılık oranları % 2 düşük olan ülkeler düşük, % 210 arasında olanlar orta, %10 fazla olan ülkeler ise yüksek endemik bölgeler olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz bu değerlendirmede HBV için orta, HCV için düşük endemisite grubunda yer almaktadır (10, 11). Bu nedenle serum ALT seviyesinin sınırlarının neler olduğunu belirlemek özellikle ülkemiz için son derece önemlidir. Ülkemizde sağlıklı kişilerdeki normal ALT düzeylerinin ne olması gerektiği ile ilgili yapılmış sadece bir çalışma bulunmaktadır (9). Bu çalışmada ALT üst sınırının halen kullanılandan farklı olmadığı bildirilmiştir.
Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiyedeki sağlıklı popülasyonun normal ALT değerlerinin sınırlarının bilinmesi, ALT seviyesini etkileyen faktörlerin ortaya konulması son derece önemlidir.
Bu çalışmada amacımız Türkiyede sağlıklı bireylerde serum ALT seviyesinin normal (sağlıklı) sınırlarını belirlemek ve ALT seviyesini etkileyebilecek faktörleri ortaya koymaktı.
213. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağı kronik hepatit B hastalığının klinik seyir ve tedavisi ile serum CD 95 (FAS) ve nitrik oksid düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi - Sayfa 62
51 HBV ile enfekte 47 hastanın ebeveynleri de HBsAg taşıyıcılığı açısından araştırıldı. Annelerdeki HBsAg pozitiflik oranı %70,8, babalarda ise %27,6 olarak bulunmuş olup, aile içi HBV pozitifliğinin normal populasyona oranla son derece yüksek olduğunu gösteren bu rakamlar, literatür verileri ile uyumlu idi (81). Türkiye’ deki HBsAg seroprevelansı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte bu oran %3,...
Karaciğer nakli öncesinde ve nakilden bir yıl sonra psikiyatrik belirti ve bozukluk yaygınlığı, yaşam kalitesi, genel bilişsel ve cinsel işlevler - Sayfa 23
oluşumuna sebep olur. Hastada ilerleyici nörolojik işlev bozukluklarına sebep olarak beyin ölümü ile sonuçlanabilir [25, 27]. Karaciğer işlev bozuklukları yaşamı tehdit edicidir ve tedavileri oldukça güçtür. Karaciğer işlev bozukluklarında ilk aşamada etiyolojik etmenlere bağlı olarak primer tedavi ve belirtilere yönelik destekleyici tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Akut ya da kronik gelişen kar...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kronik
yüksek
bölgeler
olan
orta
önemli


13. SAYFA ICERIGI

ve bu durumun kronik B ve C hepatitinin tedavi kararını verirken önemli olacağı, aslında tedavi edilmeyen pek çok hastanın karaciğer hasarlarının beklenenden fazla olduğu ve bu vakaların da tedavi edilmeleri gerektiğidir (4).
HBV ve HCV enfeksiyonlarının dünyadaki dağılımına göre düşük, orta ve yüksek endemisite bölgeleri belirlenmiştir. Taşıyıcılık oranları % 2 düşük olan ülkeler düşük, % 210 arasında olanlar orta, %10 fazla olan ülkeler ise yüksek endemik bölgeler olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz bu değerlendirmede HBV için orta, HCV için düşük endemisite grubunda yer almaktadır (10, 11). Bu nedenle serum ALT seviyesinin sınırlarının neler olduğunu belirlemek özellikle ülkemiz için son derece önemlidir. Ülkemizde sağlıklı kişilerdeki normal ALT düzeylerinin ne olması gerektiği ile ilgili yapılmış sadece bir çalışma bulunmaktadır (9). Bu çalışmada ALT üst sınırının halen kullanılandan farklı olmadığı bildirilmiştir.
Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiyedeki sağlıklı popülasyonun normal ALT değerlerinin sınırlarının bilinmesi, ALT seviyesini etkileyen faktörlerin ortaya konulması son derece önemlidir.
Bu çalışmada amacımız Türkiyede sağlıklı bireylerde serum ALT seviyesinin normal (sağlıklı) sınırlarını belirlemek ve ALT seviyesini etkileyebilecek faktörleri ortaya koymaktı.
2

İlgili Kaynaklarsingle.php