2. GENEL BİLGİLER
2.1. Vücutta transaminasyon reaksiyonları
Transaminasyon reaksiyonları aminoasit metabolizmasındaki basamaklar arasında yer alırlar. Bu reaksiyonlar, karaciğer, iskelet kası, beyin gibi hemen her organ ve dokuda gerçekleşir ve aminoasit yıkımında aminoasit yapısından azotun uzaklaştırılmasını sağlarlar. Bu reaksiyonlarda azot amino grubu şeklinde orijinal aminoasitten alfa ketoglutarata (-KG) transfer edilerek glutamat oluşturulur. Lizin ve treonin dışındaki bütün aminoasitler transaminasyon reaksiyonlarına girerler. Bu reaksiyonları katalizleyen enzimlere transaminaz ya da aminotransferaz adı verilir. Reaksiyon geri dönüşümlü olduğu için bu enzimler aminoasitlerin hem yıkımında hem de sentezinde rol alırlar (12, 13). Şekil 2.1 de transaminasyon reaksiyonu şematize edilmiştir.
Şekil 2.1: Transaminasyon reaksiyonu

Amino asit 1

-Keto asit 2 -Keto asit 1

Amino asit 2

Karaciğer hücresinde gerçekleşen aminoasitlerin yıkımı ile amino grubu içinde yer alan azot üre sentezine katılır. Aminoasit yapısında bulunan karbonlar ise trikarboksilik asit siklusuna (TCA) ya da glikolitik yola katılarak, glukoza ve CO2 e okside edilebilirler ya da asetil Co A ve keton cismi oluşumuna katılabilirler (12, 13,
14, 15, 16).

314. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elit futbolcularda glutamin kullanımının kan amonyak düzeyine akut etkisi ve uzaklaştırılma süresinin belirlenmesi - Sayfa 19
2.2.1. Amonyak Kaynakları Amonyak birtakım değişik bileşiklerin metabolizması sonucu elde edilir. Amino asitler amonyağın en önemli kaynağıdır. Çünkü özellikle batıda diyetler protein yönünden zengindir ve fazla miktarda amino asit alınır. Amino asitler deamine edilerek amonyak elde edilir (Önen 2009). 2.2.1.1. Amino Asitler Birçok doku, özellikle karaciğer, aminotransferaz ve glutamat dehidrogen...
Karakaya Baraj Gölü'nün su kalitesinin ekotoksikolojik yaklaşımla değerlendirilmesi - Sayfa 39
sulardan kaynaklanabileceği düşünülen bir haliç sistemindeki Acanthopagrus butcheri balık türünün karaciğer ve solungaç LDH aktivitelerindeki artışın, aerobik solunum kapasitesindeki yetersizlik (mitokondriyal membranın bozulması sonucu elektron transfer sisteminin işlevsizliği) nedeniyle ortaya çıkan enerji açığının giderilmesine yönelik olduğu ileri sürülmüştür [95]. Mishra vd. [96] tarafından ...
Düşük protein ve enerji içeren yemlerin çipura (Sparus aurata L., 1758) balıklarının gelişimi üzerine etkisi - Sayfa 32
15 Esansiyel olmayan aminoasitlerin sentezi transaminasyon işlemi ile gerçekleşmektedir. Transaminasyon işleminde, bir aminoasit bir α -keto asite – NH2 grubu vererek kendisi α -keto asit olur ve önceki α -keto asit ise sentezlenmek istenen yeni aminoasite dönüşür (Şekil 1.7) (Tüzün, 1992). Şekil 1.7. Transaminasyon (Anonim, 2005) Vücuttaki aminoasit havuzunun devamlılığından karaciğer sorumlud...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

transaminasyon
reaksiyon
amino
asit
karaciğer
reaksiyonlar


14. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Vücutta transaminasyon reaksiyonları
Transaminasyon reaksiyonları aminoasit metabolizmasındaki basamaklar arasında yer alırlar. Bu reaksiyonlar, karaciğer, iskelet kası, beyin gibi hemen her organ ve dokuda gerçekleşir ve aminoasit yıkımında aminoasit yapısından azotun uzaklaştırılmasını sağlarlar. Bu reaksiyonlarda azot amino grubu şeklinde orijinal aminoasitten alfa ketoglutarata (-KG) transfer edilerek glutamat oluşturulur. Lizin ve treonin dışındaki bütün aminoasitler transaminasyon reaksiyonlarına girerler. Bu reaksiyonları katalizleyen enzimlere transaminaz ya da aminotransferaz adı verilir. Reaksiyon geri dönüşümlü olduğu için bu enzimler aminoasitlerin hem yıkımında hem de sentezinde rol alırlar (12, 13). Şekil 2.1 de transaminasyon reaksiyonu şematize edilmiştir.
Şekil 2.1: Transaminasyon reaksiyonu

Amino asit 1

-Keto asit 2 -Keto asit 1

Amino asit 2

Karaciğer hücresinde gerçekleşen aminoasitlerin yıkımı ile amino grubu içinde yer alan azot üre sentezine katılır. Aminoasit yapısında bulunan karbonlar ise trikarboksilik asit siklusuna (TCA) ya da glikolitik yola katılarak, glukoza ve CO2 e okside edilebilirler ya da asetil Co A ve keton cismi oluşumuna katılabilirler (12, 13,
14, 15, 16).

3

İlgili Kaynaklarsingle.php