Glukoz-Alanin siklusu (Kori siklusu): İskelet kasında dallı zincirli aminoasitlerin oksidasyonu ile ortaya çıkan NH3 grubu içindeki azot, bir dizi transaminasyon reaksiyonu ile piruvat ile birleşerek alanini oluşturur. Oluşan alanin karaciğere transfer edilmek üzere iskelet kasından salınır (15).
Kan yoluyla karaciğere gelen alanin ve glutamin içerisinde taşınan azot, yine transaminasyon reaksiyonlarıyla yapıdan ayrılır ve atılıma uygun hale getirilmek için üre sentezine katılır (14, 15), (Şekil 2.2 ve 2.3).
Şekil 2.2: Glukoz-alanin siklusu
Alaninden -KGa alfa amino grubu transferi reaksiyonunu katalize eden enzim ALT dir. ALT bir çok organda bulunur. Ancak karaciğerdeki ALT miktarı diğer organlarda bulunandan belirgin şekilde daha fazladır. Bu nedenle karaciğer hastalıkları için ALT seviyesinin özgül bir gösterge olduğu düşünülmüştür. Karaciğer hastalıklarında Aspartat aminotransferaz (AST) da yükselir. Ancak ALT seviyesinin ASTye göre çok daha özgül bir gösterge olduğu düşünülmektedir (17, 18, 19).
415. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dietilnitrozamin ve fenobarbital uygulanan ratlarda dipyrido[ 3, 2-a:2', 3'- c]phenazine (DPPZ) au(ııı) kompleksinin apoptotik proteinler ve ubikuitin sistem üzerine etkileri - Sayfa 112
alternatif olarak kullanılmaktadır. Çünkü bunlar yapısal olarak birbirleriyle benzer özellikler gösterir. Altın ilaçlarının onlarca yıldır kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak bunların etki mekanizması hala araştırılmaktadır (133). Enzimlerin değişen aktiviteleri (AST, ALT, LDH), hücre proliferasyonunun etkilerini yansıtmaktadır ve tümör hücrelerinde metabolik turnoverları normal hücrelerden olduk...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alanin
karaciğer
amino
enzim
transfer
aspartat


15. SAYFA ICERIGI

Glukoz-Alanin siklusu (Kori siklusu): İskelet kasında dallı zincirli aminoasitlerin oksidasyonu ile ortaya çıkan NH3 grubu içindeki azot, bir dizi transaminasyon reaksiyonu ile piruvat ile birleşerek alanini oluşturur. Oluşan alanin karaciğere transfer edilmek üzere iskelet kasından salınır (15).
Kan yoluyla karaciğere gelen alanin ve glutamin içerisinde taşınan azot, yine transaminasyon reaksiyonlarıyla yapıdan ayrılır ve atılıma uygun hale getirilmek için üre sentezine katılır (14, 15), (Şekil 2.2 ve 2.3).
Şekil 2.2: Glukoz-alanin siklusu
Alaninden -KGa alfa amino grubu transferi reaksiyonunu katalize eden enzim ALT dir. ALT bir çok organda bulunur. Ancak karaciğerdeki ALT miktarı diğer organlarda bulunandan belirgin şekilde daha fazladır. Bu nedenle karaciğer hastalıkları için ALT seviyesinin özgül bir gösterge olduğu düşünülmüştür. Karaciğer hastalıklarında Aspartat aminotransferaz (AST) da yükselir. Ancak ALT seviyesinin ASTye göre çok daha özgül bir gösterge olduğu düşünülmektedir (17, 18, 19).
4

İlgili Kaynaklarsingle.php