Şekil 2.4: Alanin aminotransferaz reaksiyonu
Alanin + -KG Glutamat + Piruvat
2.3. ALTnin izoenzimleri ve vücuttaki dağılımı
Serum ALT seviyeleri enzimin katalitik aktivitesinin belirlenmesiyle ölçülmektedir. Serum ALT aktivitesinin moleküler temeli tam olarak aydınlatılamamıştır. ALT nin insanda iki izoenzimi mevcuttur. ALT aktivitesinde her iki izoenzimin de etkili olduğu ancak bu enzimlerden ALT1 in ALT aktivitesiyle korelasyonunun ALT2 ye göre daha fazla olduğu düşünülmektedir (20).
ALT1 sitoplazmik, ALT2 ise mitokondriyal yerleşimli proteinlerdir. Doku hasarında sitoplazmik proteinin seruma mitokondriyal ALT2 den daha kolay kaçabileceği, bu nedenle total ALT katalitik aktivitesinin büyük kısmının ALT1 tarafından oluşturulduğu söylenmektedir (20).
ALT1 daha çok karaciğer, kas, sindirim kanalı, yağ dokusu ve kalpte bulunurken, ALT2nin bulunduğu yerler esas olarak karaciğer, kas, beyin ve yağ dokusu ile sınırlıdır.
ALT1 incebarsak ve kolonda belirgin şekilde fazla bulunur. İntestinal ALTnin glukoneogenez için önemli olduğu düşünülmektedir.
ALT2 ise karaciğer dışında orta düzeyde beyinde bulunur. Buradaki ALT2 nin kan beyin bariyerinin engel teşkil etmesi nedeniyle dolaşıma salınması beklenmemektedir. Bu nedenle ALT2 yüksekliği kas hastalığının dışlanması durumunda karaciğer hastalığı için daha özgül bir belirteç olabilir (20).
617. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deksmedetomidin ve Propofol'ün oksidan ve antioksidan sistem üzerine olan etkileri - Sayfa 39
salınır ve serum seviyeleri yükselir. Serum AST yüksekliğinin hangi organdan kaynaklandığını belirleyen bir metod yoktur. Ancak hepatositlerdeki AST, % 80 oranında mitokondride ve % 20 oranında sitozolde olduğu için iki AST izoenzimi (mitokondriyal veya sitozolik) saptanabilmektedir. ALT enziminin katalizlediği reaksiyonda ise alaninin alfa amino grubunu ketoglutarik asitin alfa keto grubuna tran...
Yavaş koroner akımda serum lipokin (omentin ve visfatin) düzeyleri - Sayfa 25
Serumda LDL-K ölçümünde homojen enzimatik-kolorimetrik yöntem kullanıldı. LDL-K ölçüm yönteminde de kolesterol esterleri, kolesterol esteraz aracılığıyla serbest kolesterol ve yağ asitlerine kantitatif olarak parçalanır. Serbest kolesterol, oksijen bulunan ortamda kolesterol oksidaz aracılığıyla Δ4-kolestenon ve hidrojen perokside oksitlenir. Peroksidaz bulunan ortamda, oluşturulmuş hidrojen pero...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

serum
izoenzimi
doku
karaciğer
sitoplazmik
bulunur


17. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.4: Alanin aminotransferaz reaksiyonu
Alanin + -KG Glutamat + Piruvat
2.3. ALTnin izoenzimleri ve vücuttaki dağılımı
Serum ALT seviyeleri enzimin katalitik aktivitesinin belirlenmesiyle ölçülmektedir. Serum ALT aktivitesinin moleküler temeli tam olarak aydınlatılamamıştır. ALT nin insanda iki izoenzimi mevcuttur. ALT aktivitesinde her iki izoenzimin de etkili olduğu ancak bu enzimlerden ALT1 in ALT aktivitesiyle korelasyonunun ALT2 ye göre daha fazla olduğu düşünülmektedir (20).
ALT1 sitoplazmik, ALT2 ise mitokondriyal yerleşimli proteinlerdir. Doku hasarında sitoplazmik proteinin seruma mitokondriyal ALT2 den daha kolay kaçabileceği, bu nedenle total ALT katalitik aktivitesinin büyük kısmının ALT1 tarafından oluşturulduğu söylenmektedir (20).
ALT1 daha çok karaciğer, kas, sindirim kanalı, yağ dokusu ve kalpte bulunurken, ALT2nin bulunduğu yerler esas olarak karaciğer, kas, beyin ve yağ dokusu ile sınırlıdır.
ALT1 incebarsak ve kolonda belirgin şekilde fazla bulunur. İntestinal ALTnin glukoneogenez için önemli olduğu düşünülmektedir.
ALT2 ise karaciğer dışında orta düzeyde beyinde bulunur. Buradaki ALT2 nin kan beyin bariyerinin engel teşkil etmesi nedeniyle dolaşıma salınması beklenmemektedir. Bu nedenle ALT2 yüksekliği kas hastalığının dışlanması durumunda karaciğer hastalığı için daha özgül bir belirteç olabilir (20).
6

İlgili Kaynaklarsingle.php