2.4. Karaciğer hastalıklarında ALT
ALT insanlarda karaciğer hasarının bir belirteci olarak kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonlar, NASH ve ilaç toksisitesi gibi karaciğerde hasara yol açan birçok durumda ALT aktivitesi belirgin olarak artar. Bununla beraber karaciğer hastalığı olduğu histopatolojik olarak kanıtlanmış bazı HCV ve siroz hastalarında ALT aktivitesi yükselmeyebilmektedir. Genel kanının aksine NASH de normal ALT düzeylerine de rastlanabilmektedir (21).
Amiloidoz, SLE gibi sistemik hastalıklarda, Hodgkin ve Non hodgkin Lenfoma gibi tümörlerde karaciğer tutulumu ile, akut ve kronik kalp yetmezliklerinde iskemik hepatit oluşumu ile ALT yüksekliğine rastlanmaktadır.
ALTnin karaciğer hastalığının en önemli belirteci olarak kullanılmasının nedeni karaciğerde bulunan ALT miktarının diğer dokulara oranla daha fazla olmasıdır. Karaciğer hasarı sırasında oluşan enzim kaçağı serumda ALT seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır (22, 23).
Herhangi bir tip karaciğer hücre hasarı serum ALT seviyesini orta derecede yükseltebilir. ALT seviyesinde 300 IU/L ye kadar yükseklikler nonspesifik olarak kabul edilir. 500 IU/Lden daha fazla olan belirgin yükseklikler ise daha çok viral hepatit, iskemik karaciğer hastalığı, toksik karaciğer hastalığı gibi karaciğer hücrelerini primer olarak etkileyen hastalıklarında görülür.
Hepatosellüler hasar ile yüksek ALT seviyesi arasında belirgin bir ilişki mevcuttur. Ancak hasarın yaygınlığı ile ALT seviyesinin yüksekliği arasında korelasyon bulunamamıştır. Dolayısıyla ALT seviyesindeki yükseklik karaciğer hastalığının yaygınlığını saptamak için değil hastalığın varlığını ortaya koymak için kullanılmaktadır (24).
718. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatit B'li hastalarda nükleotid ve nükleozid analoglarıyla tedaviye yanıt Kronik hepatit B'li hastalarda nükleotid ve nükleozid analoglarıyla tedaviye yanıt - Sayfa 27
hepatitislerdeki gelişmeye, lezyonları kronik persistan hepatit, kronik aktif hepatit ve kroik lobüler hepatit olarak sınırlamanın cevap veremediği ve bu sınıflamadaki tanımlamaların bir hasarın derecelendirilmesi olduğu göz ardı edilerek, temelinde yatan etiyolojinin unutulur hale geldiği görülmüştür (74). Bu histolojik aktivite indeksi (HAİ) günümüzde modifiye edilerek kullanılmaya devam etmekte...
Diyabetli hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 34
  22    2.8.2. Transaminazlar (AST; EC 2.6.1.1, ALT; EC 2.6.1.2) α aminoasitlerin α keto asitlere dönüşümünü gerçekleştiren enzimlere transaminazlar denir. Bunlardan klinik önemi olan ve yaygın bir diagnostik kullanımı bulunan iki enzim; ALT (Alanin aminotransferaz) ve AST (Aspartat aminotransferaz)’ dir. Bu iki enzimin doku/plazma oranları son derece yüksektir. Başka bir deyişle en küçük bir hü...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
hepatit
yüksek
hasar
viral
orta


18. SAYFA ICERIGI

2.4. Karaciğer hastalıklarında ALT
ALT insanlarda karaciğer hasarının bir belirteci olarak kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonlar, NASH ve ilaç toksisitesi gibi karaciğerde hasara yol açan birçok durumda ALT aktivitesi belirgin olarak artar. Bununla beraber karaciğer hastalığı olduğu histopatolojik olarak kanıtlanmış bazı HCV ve siroz hastalarında ALT aktivitesi yükselmeyebilmektedir. Genel kanının aksine NASH de normal ALT düzeylerine de rastlanabilmektedir (21).
Amiloidoz, SLE gibi sistemik hastalıklarda, Hodgkin ve Non hodgkin Lenfoma gibi tümörlerde karaciğer tutulumu ile, akut ve kronik kalp yetmezliklerinde iskemik hepatit oluşumu ile ALT yüksekliğine rastlanmaktadır.
ALTnin karaciğer hastalığının en önemli belirteci olarak kullanılmasının nedeni karaciğerde bulunan ALT miktarının diğer dokulara oranla daha fazla olmasıdır. Karaciğer hasarı sırasında oluşan enzim kaçağı serumda ALT seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır (22, 23).
Herhangi bir tip karaciğer hücre hasarı serum ALT seviyesini orta derecede yükseltebilir. ALT seviyesinde 300 IU/L ye kadar yükseklikler nonspesifik olarak kabul edilir. 500 IU/Lden daha fazla olan belirgin yükseklikler ise daha çok viral hepatit, iskemik karaciğer hastalığı, toksik karaciğer hastalığı gibi karaciğer hücrelerini primer olarak etkileyen hastalıklarında görülür.
Hepatosellüler hasar ile yüksek ALT seviyesi arasında belirgin bir ilişki mevcuttur. Ancak hasarın yaygınlığı ile ALT seviyesinin yüksekliği arasında korelasyon bulunamamıştır. Dolayısıyla ALT seviyesindeki yükseklik karaciğer hastalığının yaygınlığını saptamak için değil hastalığın varlığını ortaya koymak için kullanılmaktadır (24).
7

İlgili Kaynaklarsingle.php