2.5. ALT yi yükselten karaciğer hastalığı dışındaki hastalıklar
ALT aktivitesinin artması karaciğer hastalığı olmaksızın kas hastalığında ve intestinal ALT nedeniyle rotavirus enfeksiyonu ve Çölyak hastalığı gibi durumlarda da görülebilmektedir (25). Bu yükseklik muhtemelen ALT1deki yükselmeye bağlıdır (20). Ayrıca hipertirodi, subakut tiroidit gibi tiroid hastalıkları, morbid obezite ve Addison hastalığı gibi bazı endokrinolojik hastalıklarda da ALT yüksekliği görülebilmektedir (26, 27). Yüksek ALT seviyesinin bozulmuş açlık glukozu (BAG) ve gelecekte gelişebilecek Tip 2 Diyabetes mellitus ile ilişkili olduğuna dair yayınlarda vardır (28). ALT seviyesinde yükselmeye neden olan hastalıklar tablo 2.1 de sunulmuştur.
Tablo 2.1: ALTyi yükselten hastalıklar
ALTyi yükselten hastalıklar
A. Karaciğere bağlı olan nedenler 1. Alkol ve narkotik madde kullanma alışkanlığı 2. İlaç kullanımı 3. Kronik viral hepatitler a. HBV b. HCV 4. Karaciğer steatozu, non-alkolik steatohepatit 5. Otoimmün hepatit 6. Genetik hastalıklar a. Hemokromatozis b. Wilson Hastalığı 7. Sistemik hastalıklarda karaciğer tutulumu ve iskemik hepatit a. Amiloidoz b. Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfoma gibi tümörler c. Akut ve kronik kalp yetersizliği
B. Karaciğere bağlı olmayan nedenler 1. Çölyak hastalığı 2. Kas hastalıkları 3. Aşırı ve ağır egzersiz 4. Endokrinolojik hastalıklar (hipertiroidi, subakut tiroidit, morbid obesite)
819. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Güncel hayatta yapılan egzersizin karaciğer fonksiyonlarına etkisi - Sayfa 25
Akut Wilson hastalığında da AST, orantısız olarak ALT den yüksektir. Fulminan Wilson hastalığında AST/ALT oranı > 4 dür. Aminotransferazlar çok yükseldiğinde (> 1000 u/l ) ve yükselen enzim düzeylerine göre akut viral hepatitler ( A-E ), toksin veya ilaç bağımlı karaciğer hasarı, iskemik hepatit ve daha az oranda otoimmün hepatit, akut Budd-Chiari sendromu, fulminant Wilson hastalığı ve akut obstr...
Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit c hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?) - Sayfa 33
Poliarteritis Nodosa Poliarteritis nodasa (PAN) HCV enfeksiyonunda seyrek de olsa karşımıza çıkabilen bir durumdur. PAN'lı hastaların %20'sinde anti-HCV ve bunların ise %5'inde HCV-RNA PCR ile pozitif saptanmıştır (123). Porfiria Kutanea Tarda Porfiria Kutanea Tarda (PKT)'lı hastaların %76' sında anti-HCV antikorları tespit edilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğuna deri bulguları eşlik eder. ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalığı
kronik
karaciğer
neden
hepatit
olan


19. SAYFA ICERIGI

2.5. ALT yi yükselten karaciğer hastalığı dışındaki hastalıklar
ALT aktivitesinin artması karaciğer hastalığı olmaksızın kas hastalığında ve intestinal ALT nedeniyle rotavirus enfeksiyonu ve Çölyak hastalığı gibi durumlarda da görülebilmektedir (25). Bu yükseklik muhtemelen ALT1deki yükselmeye bağlıdır (20). Ayrıca hipertirodi, subakut tiroidit gibi tiroid hastalıkları, morbid obezite ve Addison hastalığı gibi bazı endokrinolojik hastalıklarda da ALT yüksekliği görülebilmektedir (26, 27). Yüksek ALT seviyesinin bozulmuş açlık glukozu (BAG) ve gelecekte gelişebilecek Tip 2 Diyabetes mellitus ile ilişkili olduğuna dair yayınlarda vardır (28). ALT seviyesinde yükselmeye neden olan hastalıklar tablo 2.1 de sunulmuştur.
Tablo 2.1: ALTyi yükselten hastalıklar
ALTyi yükselten hastalıklar
A. Karaciğere bağlı olan nedenler 1. Alkol ve narkotik madde kullanma alışkanlığı 2. İlaç kullanımı 3. Kronik viral hepatitler a. HBV b. HCV 4. Karaciğer steatozu, non-alkolik steatohepatit 5. Otoimmün hepatit 6. Genetik hastalıklar a. Hemokromatozis b. Wilson Hastalığı 7. Sistemik hastalıklarda karaciğer tutulumu ve iskemik hepatit a. Amiloidoz b. Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfoma gibi tümörler c. Akut ve kronik kalp yetersizliği
B. Karaciğere bağlı olmayan nedenler 1. Çölyak hastalığı 2. Kas hastalıkları 3. Aşırı ve ağır egzersiz 4. Endokrinolojik hastalıklar (hipertiroidi, subakut tiroidit, morbid obesite)
8

İlgili Kaynaklarsingle.php