T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. Gürsel GÜNEŞ
İç Hastalıkları UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN
ANKARA 20102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit c hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?) - Sayfa 1
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NORMAL VE YÜKSEK AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLİ KRONİK HEPATİT C HASTALARININ DEMOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (NORMAL ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ARALIĞI KAÇ OLMALIDIR?) Dr. Önder AKKAYA UZMANLIK TEZİ Bursa – 2007 ...
Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit c hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?) - Sayfa 2
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NORMAL VE YÜKSEK AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLİ KRONİK HEPATİT C HASTALARININ DEMOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (NORMAL ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ARALIĞI KAÇ OLMALIDIR?) Dr. Önder AKKAYA UZMANLIK TEZİ Danışman: Doç. Dr. Murat KIYICI Bursa – 2007 2 ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalıkları
alanin
tezi
üniversitesi
anabilim
dalı


2. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİ VE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. Gürsel GÜNEŞ
İç Hastalıkları UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN
ANKARA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php