laboratuvar teknisyenlerinden oluşmaktadır. Bu şekilde belirlenen ALT nin referans aralığı laboratuvardan laboratuvara büyük ölçüde değişiklik göstermekle beraber 1045 IU/L arası bir çok laboratuvarda normal sınır olarak kabul edilmektedir, üst sınır ise 39-45 IU/L arasında değişmektedir (23).
2.8. ALT üst sınırının yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar
ALT üst sınırının bugün tartışmalı kabul edilmesinin en önemli gerekçesi önemli bir HCVli hasta grubunda ciddi karaciğer hastalığı olmasına rağmen ALTnin normal sınırlar içinde olmasıdır.
Piton ve ark. nın 1998de yayınlanan çalışmasında bazı Hepatit C li hastaların normal ALT seviyesine sahip olduğu bildirilmiş ve kan bankası vericilerinde ve hepatit C klinik çalışmaları için ALT üst sınırının cinsiyet ve VKİ ne göre yeniden düzenlenmesi önerilmiştir (34).
Kronik hepatit C li hastaların yaklaşık % 30 unda ALT seviyesi normaldir, % 40ında ise üst sınırın 2 katına ulaşmayan hafif ALT yüksekliği söz konusudur. Belirgin ALT yüksekliği ancak kalan % 30da mevcuttur. Normal ALT seviyesine sahip hastaların çoğunda orta derecede inflamasyon mevcuttur ve hastalığın ilerlemesi yüksek ALT seviyesi olanlara göre daha yavaştır. Bununla beraber biyopside ALT si normal bazı hastalarda ileri derecede fibrozis ve siroz olduğu görülmüştür (35, 36, 37, 38). Dolayısıyla ALT seviyesi ile hastalığın ağırlığı arasında belirgin bir korelasyon kurulamamaktadır. Anti HCV pozitifliğinin yanında HCV RNA pozitifliği bulunan vakalarda ALT normal de olsa karaciğer biyopsisinin yapılmasının ve tedaviye başlanmasının gerektiği ve tedavinin yararlı olduğu bilinmektedir. Ülkemizden bildirilen bir çalışmada hepatit Cli hastalarda ALT aktivitesinin klinik önemi araştırılmış ve sağlıklı kontrollar ile hepatit C li hastaları ayırd etmek için ALT eşik değerinin 23 IU/L den düşük olması gerektiği bildirilmiştir (39).
1021. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatitli hastalarda oksidan ve antioksidan düzeyleri - Sayfa 63
3. GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Çalışmanın Tanımlanması ve Etik Kurallara Uygunluğu Çalışmaya Ocak 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine başvuran, henüz tedavi almamış kronik hepatit ( kronik hepatit B ve kronik hepatit C ) tanısı alan 200 hasta ve 107 sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edildi. Hastalardan aynı gün kan ve ...
Kronik Hepatit B hastalarında pegileinterferon /lamivudin tedavisinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi ve eşlik eden diğer yan etkilerin değerlendirilmesi - Sayfa 31
gösterilmiştir. İlaç direnci geliştiğinde hastalığın aktivitesinde artış kaydedildiğinden, ilaç direncinin bu aktivite görülmeden saptanması önem arz etmektedir (76,78). 1.5. Kronik Hepatit B’nin Güncel Tedavisi Kronik HBV infeksiyonlu hastanın ilk değerlendirilmesinde kapsamlı bir fizik muayene yapılmalı ve hastalık öyküsü irdelenmelidir. Özellikle koinfeksiyon açısından risk faktörleri, alkol k...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
yüksek
hepatit
ında
hasta
normal


21. SAYFA ICERIGI

laboratuvar teknisyenlerinden oluşmaktadır. Bu şekilde belirlenen ALT nin referans aralığı laboratuvardan laboratuvara büyük ölçüde değişiklik göstermekle beraber 1045 IU/L arası bir çok laboratuvarda normal sınır olarak kabul edilmektedir, üst sınır ise 39-45 IU/L arasında değişmektedir (23).
2.8. ALT üst sınırının yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar
ALT üst sınırının bugün tartışmalı kabul edilmesinin en önemli gerekçesi önemli bir HCVli hasta grubunda ciddi karaciğer hastalığı olmasına rağmen ALTnin normal sınırlar içinde olmasıdır.
Piton ve ark. nın 1998de yayınlanan çalışmasında bazı Hepatit C li hastaların normal ALT seviyesine sahip olduğu bildirilmiş ve kan bankası vericilerinde ve hepatit C klinik çalışmaları için ALT üst sınırının cinsiyet ve VKİ ne göre yeniden düzenlenmesi önerilmiştir (34).
Kronik hepatit C li hastaların yaklaşık % 30 unda ALT seviyesi normaldir, % 40ında ise üst sınırın 2 katına ulaşmayan hafif ALT yüksekliği söz konusudur. Belirgin ALT yüksekliği ancak kalan % 30da mevcuttur. Normal ALT seviyesine sahip hastaların çoğunda orta derecede inflamasyon mevcuttur ve hastalığın ilerlemesi yüksek ALT seviyesi olanlara göre daha yavaştır. Bununla beraber biyopside ALT si normal bazı hastalarda ileri derecede fibrozis ve siroz olduğu görülmüştür (35, 36, 37, 38). Dolayısıyla ALT seviyesi ile hastalığın ağırlığı arasında belirgin bir korelasyon kurulamamaktadır. Anti HCV pozitifliğinin yanında HCV RNA pozitifliği bulunan vakalarda ALT normal de olsa karaciğer biyopsisinin yapılmasının ve tedaviye başlanmasının gerektiği ve tedavinin yararlı olduğu bilinmektedir. Ülkemizden bildirilen bir çalışmada hepatit Cli hastalarda ALT aktivitesinin klinik önemi araştırılmış ve sağlıklı kontrollar ile hepatit C li hastaları ayırd etmek için ALT eşik değerinin 23 IU/L den düşük olması gerektiği bildirilmiştir (39).
10

İlgili Kaynaklarsingle.php