1998de İspanyadan bildirilen bir çalışmada normal ALT üst sınırının kadında ve erkekte sırasıyla 56 IU/L ve 34 IU/L ile birbirinden farklı olduğu ve erkeklerdeki ALT üst sınırının şimdikinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (3). Bunu takiben bir çok ülkede normal ALT sınırlarını sorgulayan çalışmalar yapılmış ve bunların çoğunda ALT üst sınırının yeniden belirlenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.
2002 yılında Pratti ve arkadaşlarının kan bankası donörleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada ALT düzeylerinin VKİ ve serum kolesterol ve trigliserit seviyesi ile korelasyon gösterdiğini bildirilmiştir. Bu çalışmada total kolesterol seviyesi ve ALT ilişkisinin yalnızca erkeklerde olduğu ancak her iki cinste de ALT seviyesi ile trigliserit düzeyleri arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir (4).
Aynı çalışmada kadınlarda AKŞ ile ALT düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu AKŞ si yüksek olanlarda ALT nin de yüksek olduğu bildirilirken, alkol alımı ve ALT arasında ancak sınırlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (4).
Pratti ve ark. karaciğer hastalığı bulunma ihtimali en düşük olan grupta (ALT seviyesini yükseltebilecek faktörlere sahip olan bireyler elenerek bulunan grup) sağlıklı ALT değerlerinin ne olması gerektiği araştırmış ve bulunan yeni ALT üst sınır değerlerinin halen kullanılan değerlerden kadınlarda % 33, erkeklerde % 11 oranında daha düşük olduğunu (sırasıyla kadınlarda 30 IU/L yerine 21 IU/L, erkeklerde 40 IU/L yerine 36 IU/L) bildirmişlerdir. Günümüzde kullanılan değerlerin bu çalışmada bulunan değerlere oranla yüksek olmasının eski çalışmaların dizayn edildiği dönemde alınan vakaların İtalyada özellikle orta yaşlı kadınlarda sık görülen tanı almamış HCV enfeksiyonu ve subklinik karaciğer hastalığına bağlı olabileceği ifade edilmiştir (4).
Ortalama ALT değerlerini erkeklerde 30 IU/L, kadınlarda 19 IU/L olarak bildiren Pratti ve ark. bu çalışmalarının sonucunda ALT üst sınırın aşağı çekilmesini önermişler ve bu sayede öncesinde normal kabul edilen bireylerde hepatit belirteçleri ve hepatobiliyer ultrasonografi ile daha ileri araştırmalarının yapılması sonucunda bu
1122. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınır
normal
seviyesi
karaciğer
çalışmalar
düşük


22. SAYFA ICERIGI

1998de İspanyadan bildirilen bir çalışmada normal ALT üst sınırının kadında ve erkekte sırasıyla 56 IU/L ve 34 IU/L ile birbirinden farklı olduğu ve erkeklerdeki ALT üst sınırının şimdikinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (3). Bunu takiben bir çok ülkede normal ALT sınırlarını sorgulayan çalışmalar yapılmış ve bunların çoğunda ALT üst sınırının yeniden belirlenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.
2002 yılında Pratti ve arkadaşlarının kan bankası donörleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada ALT düzeylerinin VKİ ve serum kolesterol ve trigliserit seviyesi ile korelasyon gösterdiğini bildirilmiştir. Bu çalışmada total kolesterol seviyesi ve ALT ilişkisinin yalnızca erkeklerde olduğu ancak her iki cinste de ALT seviyesi ile trigliserit düzeyleri arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir (4).
Aynı çalışmada kadınlarda AKŞ ile ALT düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu AKŞ si yüksek olanlarda ALT nin de yüksek olduğu bildirilirken, alkol alımı ve ALT arasında ancak sınırlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (4).
Pratti ve ark. karaciğer hastalığı bulunma ihtimali en düşük olan grupta (ALT seviyesini yükseltebilecek faktörlere sahip olan bireyler elenerek bulunan grup) sağlıklı ALT değerlerinin ne olması gerektiği araştırmış ve bulunan yeni ALT üst sınır değerlerinin halen kullanılan değerlerden kadınlarda % 33, erkeklerde % 11 oranında daha düşük olduğunu (sırasıyla kadınlarda 30 IU/L yerine 21 IU/L, erkeklerde 40 IU/L yerine 36 IU/L) bildirmişlerdir. Günümüzde kullanılan değerlerin bu çalışmada bulunan değerlere oranla yüksek olmasının eski çalışmaların dizayn edildiği dönemde alınan vakaların İtalyada özellikle orta yaşlı kadınlarda sık görülen tanı almamış HCV enfeksiyonu ve subklinik karaciğer hastalığına bağlı olabileceği ifade edilmiştir (4).
Ortalama ALT değerlerini erkeklerde 30 IU/L, kadınlarda 19 IU/L olarak bildiren Pratti ve ark. bu çalışmalarının sonucunda ALT üst sınırın aşağı çekilmesini önermişler ve bu sayede öncesinde normal kabul edilen bireylerde hepatit belirteçleri ve hepatobiliyer ultrasonografi ile daha ileri araştırmalarının yapılması sonucunda bu
11

İlgili Kaynaklarsingle.php