bireylerin olası subklinik karaciğer hastalığı ve aktif HCV enfeksiyonunun fark edilmesi kolaylaşabileceğini savunmuşlardır (4, 40, 41).
Son yıllarda değişik ülkelerden ALT normal sınırları ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştıran bir çok çalışma bildirilmiştir. Mohamadnejad ve ark. nın çalışmasında İranlı kan bankası donörlerinde ALT üst sınırının kadın ve erkekte farklı olarak sırası ile 40 IU/L ve 36 IU/L olduğu, kadınlardaki üst sınırın halen kullanılandan daha düşük olması gerektiği ifade edilmiştir (6).
Aynı ülkeden yapılan VKİ i 25 kg/m2 ten büyük, diyabetli hastaların da alındığı ve kolesterol ve trigliserit düzeylerinin bakılmadığı başka bir çalışmada ise ALT üst sınırının halen kullanılana benzer olduğu bildirilmiştir (7).
2006 yılında Kim ve ark. Güney Koreli kan bankası donörlerinin ALT düzeylerinin halen kullanılandan farklı olmadığını bildiren bir makale yayınlamışlardır (8).
Ülkemizde 2009 yılında yayınlanan bir çalışmada ALT seviyesini etkileyecek risk faktörü olmayan 217 sağlıklı birey üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve ALT üst sınırının halen kullanılana benzer olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmaya alınan bireylerin basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçildiği ifade edilen ancak nisbeten az sayıda bireyle yapılan bu çalışmada ALT seviyesinin VKİ, T.Kol, TG seviyeleri ile korelasyon gösterdiği ve halen kullanılan ALT normalin üst sınırı değerinde revizyon yapmaya ihtiyaç olmadığı ifade edilmiştir (9). Tablo 2.2 de ALT normal sınırları ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar sunulmuştur.
1223. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
sınırı
karaciğer
düşük
çalışma
hastalığı


23. SAYFA ICERIGI

bireylerin olası subklinik karaciğer hastalığı ve aktif HCV enfeksiyonunun fark edilmesi kolaylaşabileceğini savunmuşlardır (4, 40, 41).
Son yıllarda değişik ülkelerden ALT normal sınırları ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştıran bir çok çalışma bildirilmiştir. Mohamadnejad ve ark. nın çalışmasında İranlı kan bankası donörlerinde ALT üst sınırının kadın ve erkekte farklı olarak sırası ile 40 IU/L ve 36 IU/L olduğu, kadınlardaki üst sınırın halen kullanılandan daha düşük olması gerektiği ifade edilmiştir (6).
Aynı ülkeden yapılan VKİ i 25 kg/m2 ten büyük, diyabetli hastaların da alındığı ve kolesterol ve trigliserit düzeylerinin bakılmadığı başka bir çalışmada ise ALT üst sınırının halen kullanılana benzer olduğu bildirilmiştir (7).
2006 yılında Kim ve ark. Güney Koreli kan bankası donörlerinin ALT düzeylerinin halen kullanılandan farklı olmadığını bildiren bir makale yayınlamışlardır (8).
Ülkemizde 2009 yılında yayınlanan bir çalışmada ALT seviyesini etkileyecek risk faktörü olmayan 217 sağlıklı birey üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve ALT üst sınırının halen kullanılana benzer olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmaya alınan bireylerin basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçildiği ifade edilen ancak nisbeten az sayıda bireyle yapılan bu çalışmada ALT seviyesinin VKİ, T.Kol, TG seviyeleri ile korelasyon gösterdiği ve halen kullanılan ALT normalin üst sınırı değerinde revizyon yapmaya ihtiyaç olmadığı ifade edilmiştir (9). Tablo 2.2 de ALT normal sınırları ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar sunulmuştur.
12

İlgili Kaynaklarsingle.php