Tablo 2.2: ALT normalin üst sınırı ile ilgili çalışmalar.

Yazarlar

Yıl Ülke

Lozano ve ark. 1998 İspanya

Pratti ve ark.

2002 İtalya

Mohammednejad 2003

ve ark.

Kariv ve ark.

2006

Kim ve ark

2006

Jamali ve ark.

2008

İran
İsrail Güney Kore İran

Yıldırım ve ark. 2009 Türkiye

Çalışmaya alınan Önerilen üst sınır

katılımcı sayısı (n) değerleri (U/L)

1036

Kadın

34

3927

Erkek Kadın

56 21

1939

Erkek Kadın

36 34

17456

Erkek

40

Kadın/Erkek 37,5

9771

Kadın/Erkek 40

1928 217

Kadın Erkek Kadın Erkek

41,9 50,5 42,8 60,3

Tablo 2.2 de görüldüğü gibi ALT üst sınırının ne olması gerektiği ile ilgili değişik ülkelerden bildirilen çalışmalarda birbirinden farklı sayısal değerler önerilmiştir. Bu çalışmaların çoğundaki ortak özellik bildirilen sayısal değerlerin halen kullanılandan düşük olmasıdır. Önceden normal olarak değerlendirilmelerine karşın ALT üst sınırın aşağı çekilmesinin sonucunda yüksek ALT değerlerine sahip olacak bireylerde yapılacak ek incelemelerin ülkelerin bütçelerine ek yük getireceği aşikardır. Ancak son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar bunun hepatit C nin erken tanısı ve tedavisinde yararlı olabileceği ve HBeAg (-) kronik hepatit B hastalarının inaktif taşıyıcılardan ayırımında HBV DNA düzeyleriyle beraber önemli olacağını
bildirmektedir (36, 37, 38).

1324. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
olması
ülke
yüksek
erkek
sınır


24. SAYFA ICERIGI

Tablo 2.2: ALT normalin üst sınırı ile ilgili çalışmalar.

Yazarlar

Yıl Ülke

Lozano ve ark. 1998 İspanya

Pratti ve ark.

2002 İtalya

Mohammednejad 2003

ve ark.

Kariv ve ark.

2006

Kim ve ark

2006

Jamali ve ark.

2008

İran
İsrail Güney Kore İran

Yıldırım ve ark. 2009 Türkiye

Çalışmaya alınan Önerilen üst sınır

katılımcı sayısı (n) değerleri (U/L)

1036

Kadın

34

3927

Erkek Kadın

56 21

1939

Erkek Kadın

36 34

17456

Erkek

40

Kadın/Erkek 37,5

9771

Kadın/Erkek 40

1928 217

Kadın Erkek Kadın Erkek

41,9 50,5 42,8 60,3

Tablo 2.2 de görüldüğü gibi ALT üst sınırının ne olması gerektiği ile ilgili değişik ülkelerden bildirilen çalışmalarda birbirinden farklı sayısal değerler önerilmiştir. Bu çalışmaların çoğundaki ortak özellik bildirilen sayısal değerlerin halen kullanılandan düşük olmasıdır. Önceden normal olarak değerlendirilmelerine karşın ALT üst sınırın aşağı çekilmesinin sonucunda yüksek ALT değerlerine sahip olacak bireylerde yapılacak ek incelemelerin ülkelerin bütçelerine ek yük getireceği aşikardır. Ancak son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar bunun hepatit C nin erken tanısı ve tedavisinde yararlı olabileceği ve HBeAg (-) kronik hepatit B hastalarının inaktif taşıyıcılardan ayırımında HBV DNA düzeyleriyle beraber önemli olacağını
bildirmektedir (36, 37, 38).

13

İlgili Kaynaklarsingle.php