Normal ALT seviyesinin ne olması gerektiğini araştıran pek çok çalışmada genel görüş; normal ALT düzeylerinin kadın ve erkekler arasında farklı olması ve normal değerlerin aslında günümüzde kabul edilen değerlerden daha düşük olması gerektiği yönündedir. Bu değişiklik tabii ki kronik HCV ve HBV hastaları için ayrıca önemlidir. Normalde tedavi almayacak pek çok hastada tedavi endikasyonunun doğmasına neden olmasının yanında ALT nin yüksek olması nedeniyle araştırılacak hastalarda ortaya çıkacak mali yükün artmasına neden olacaktır. Ancak erken tanı ve tedavi almanın uzun dönem komplikasyonların ortaya çıkmasını engelleyeceği ve/veya önleyeceği bunun da uzun dönemde maliyeti azaltabileceği bildirilmiştir (4).
Ülkemizde serum ALT seviyesinin ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştıran geniş vaka sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
1425. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Multipl sklerozlu olgularda dengenin bilgisayarlı postürografi cihazı ve klinik testlerle değerlendirilmesi - Sayfa 66
SONUÇ Bu çalışma, erken evre ve genç MS hastalarında TUG, BDÖ ve Tetrax ile ölçülen düşme riskini gösteren düşme indeksi arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Çalışmamızda bilgisayarlı statik postürografi ile ölçülen Dİ ile klinik denge testleri arasında zayıf ve orta düzeyde ilişki saptandı. Çalışmamızda MS hastalarında tandem duruş ve yürüyüşü ile denge ölçekleri (TUG, BDÖ, Dİ) arasınd...
Polikistik over sendromunun uzun dönem kardiyovaskuler komplikasyonlarında pentraksin 3 belirteç olabilir mi? - Sayfa 71
infarktı açısından risk altında olduklarını belirtmiş, Hooger ve ark (76) PKOS hastalarının yaşam ve diyet koşullarının düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Bizim çalışmamızda PKOS’lu hastalarla kontrol grubu hastalarının alt grupları arasında HDL ve LDL değeri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaz iken VKİ≥25 olan PKOS’lu ve kontrol grubu hastaların TG değeri literatürdek...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
tedavi
hastaları
hastalarda
yüksek
çalışmada


25. SAYFA ICERIGI

Normal ALT seviyesinin ne olması gerektiğini araştıran pek çok çalışmada genel görüş; normal ALT düzeylerinin kadın ve erkekler arasında farklı olması ve normal değerlerin aslında günümüzde kabul edilen değerlerden daha düşük olması gerektiği yönündedir. Bu değişiklik tabii ki kronik HCV ve HBV hastaları için ayrıca önemlidir. Normalde tedavi almayacak pek çok hastada tedavi endikasyonunun doğmasına neden olmasının yanında ALT nin yüksek olması nedeniyle araştırılacak hastalarda ortaya çıkacak mali yükün artmasına neden olacaktır. Ancak erken tanı ve tedavi almanın uzun dönem komplikasyonların ortaya çıkmasını engelleyeceği ve/veya önleyeceği bunun da uzun dönemde maliyeti azaltabileceği bildirilmiştir (4).
Ülkemizde serum ALT seviyesinin ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştıran geniş vaka sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
14

İlgili Kaynaklarsingle.php