amacıyla Pearson ve Spearman korelasyon analizi, lineer regresyon, lojistik regresyon, ünivaryant ve multivaryant analizler yapıldı.
Tablo 3.1. Çalışma grubu ve analizler
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezi ve polikliniklere başvuran toplam 884 kan bankası donörü
ve sağlıklı birey.
Yapılan muayene ve tetkikleri sonucu kronik hastalığı olduğu
saptanan 55 vaka dışlandı.

Çalışılan 829 birey

ALT düzeyini etkileyen faktörlerin saptanması.

AKŞ<100 mg/dL, T. Kol < 200 mg/dL, VKİ 18,5-25 kg/m2 olan 431 birey seçildi ve bunlarla ALT alt ve üst sınırları hesaplanması. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan ve hepatobilier USGde hepatosteatozu olmayan 64 bireyden oluşan alt grupta ALT normal aralığı ve üst sınırı hesaplanması. 1728. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kalp yetersizliği olan hastalarda tiroid bozuklukları ve dekompanzasyona olan etkileri - Sayfa 62
48 Tablo 3.2. Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Normal Sınırları Test Alt Sınır Üst Sınır Hemoglobin (g/dL) 14 18 CRP (mg/L) 0 8 Kan Şekeri (mg/dL) 74 118 LDL (mg/dL) 62 160 BUN (mg/dL) 8 20 Kreatinin (mg/dL) 0,4 1 Sodyum (mmol/L) 136 144 Potasyum (mmol/L) 3,6 5,1 CRP: C Reaktif Protein BUN: Kan Üre Nit...
Sistemik risk faktörleri ile diabetik makula ödemi düzeyi arasındaki ilişki - Sayfa 42
Tablo 9’deki Ki-Kare analizi sonuçlarına göre makula ödemi gözlenme durumu ile cinsiyet arasında anlamlı (önemli) bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Makula Ödemi gözlenen hastaların %55,9’u kadın iken %44,1’i ise erkektir. Bu oranlar Makula Ödemi gözlenmeyen hastalar için de (%61,6’sı kadın, %38,4’ü erkek) birbirine yakındır. Bu doğrultuda çalışmadaki bağımsız değişkenlere ilişkin sürekli verile...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mgdl
normal
çalışma
olan
düşük
grubu


28. SAYFA ICERIGI

amacıyla Pearson ve Spearman korelasyon analizi, lineer regresyon, lojistik regresyon, ünivaryant ve multivaryant analizler yapıldı.
Tablo 3.1. Çalışma grubu ve analizler
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezi ve polikliniklere başvuran toplam 884 kan bankası donörü
ve sağlıklı birey.
Yapılan muayene ve tetkikleri sonucu kronik hastalığı olduğu
saptanan 55 vaka dışlandı.

Çalışılan 829 birey

ALT düzeyini etkileyen faktörlerin saptanması.

AKŞ<100 mg/dL, T. Kol < 200 mg/dL, VKİ 18,5-25 kg/m2 olan 431 birey seçildi ve bunlarla ALT alt ve üst sınırları hesaplanması. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan ve hepatobilier USGde hepatosteatozu olmayan 64 bireyden oluşan alt grupta ALT normal aralığı ve üst sınırı hesaplanması. 17

İlgili Kaynaklarsingle.php