İkinci aşamada bireyler cinsiyetlerine göre ayrılarak ortalama yaş, cinsiyet, VKİ, ortalama serum AKŞ, T. Kol, LDL, HDL, TG ve ALT düzeyleri yönünden değerlendirildi, aradaki farklılıklar araştırıldı. ALTnin normal aralığı saptandı.
Üçüncü olarak AKŞ seviyesi 100 mg/dL, T. Kol seviyesi 200 mg/dL, VKİ 25 kg/m2den düşük, olan bireyler seçilerek bunlarla tekrar ALT ortalama, ve normal aralık hesaplamaları yapıldı.
Son olarak tamamen sağlıklı grup olarak nitelenen, bilinen herhangi bir kronik hastalığı, ilaç ve alkol kullanım öyküsü olmayan, AKŞ seviyesi 100 mg/dL, T. Kol seviyesi 200 mg/dL nin altında, VKİ 18,5-25 kg/m2arasında olan ve hepatobilier ultrasonografi ile hepatosteatoz varlığı saptanmayan bireyler değerlendirildi. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan bu grupta serum ALT seviyesinin ortalaması, normal aralığı (5%-95%) ve normalin üst sınırı hesaplandı.
1829. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
mgdl
grup
olan
bireyler
ortalama


29. SAYFA ICERIGI

İkinci aşamada bireyler cinsiyetlerine göre ayrılarak ortalama yaş, cinsiyet, VKİ, ortalama serum AKŞ, T. Kol, LDL, HDL, TG ve ALT düzeyleri yönünden değerlendirildi, aradaki farklılıklar araştırıldı. ALTnin normal aralığı saptandı.
Üçüncü olarak AKŞ seviyesi 100 mg/dL, T. Kol seviyesi 200 mg/dL, VKİ 25 kg/m2den düşük, olan bireyler seçilerek bunlarla tekrar ALT ortalama, ve normal aralık hesaplamaları yapıldı.
Son olarak tamamen sağlıklı grup olarak nitelenen, bilinen herhangi bir kronik hastalığı, ilaç ve alkol kullanım öyküsü olmayan, AKŞ seviyesi 100 mg/dL, T. Kol seviyesi 200 mg/dL nin altında, VKİ 18,5-25 kg/m2arasında olan ve hepatobilier ultrasonografi ile hepatosteatoz varlığı saptanmayan bireyler değerlendirildi. Karaciğer hastalığı riski en düşük olan bu grupta serum ALT seviyesinin ortalaması, normal aralığı (5%-95%) ve normalin üst sınırı hesaplandı.
18

İlgili Kaynaklarsingle.php