TEŞEKKÜR
İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sürecim boyunca eğitimime katkılarından dolayı değerli hocalarım; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞANa, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİNe, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Meltem AYLIya, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayla SANa, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZa, çok kıymetli yardımlarını ve dostluklarını hep yanımda hissettiğim Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Bülent DEĞERTEKİN ve Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. İhsan Ergüne ve iyi ve kötü günlerimde hep yanımda olan sevgili eşim, annem ve babama içtenlikle teşekkür ediyorum.
iii3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bilgisayarlı tomografi anjiografi ile pulmoner emboli tanısı konulan hastalarda kontrast madde nefropatisi insidans ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 4
TEŞEKKÜR İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sürecim boyunca eğitimime katkılarından dolayı değerli hocalarım; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN’a, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN’e, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayla SAN’a, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Meltem AYLI’ya, İç Hastalıkları Anabilim Dalı...
Medikal hastalarda venöz tromboemboli risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve ortalama trombosit hacminin trombotik süreçteki rolünün belirlenmesi - Sayfa 3
TEŞEKKÜR İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sürecim boyunca eğitimime katkılarından dolayı değerli hocalarım; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN’a, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve tezimin hazırlanmasında bana yardımını esirgemeyen tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Meltem AYLI’ya, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayla SAN’ a, Gastroenteroloji Bilim Dalı Ba...
İnsülin lispro/lispro protamin 25/75 ve 50/50 karışımlarının 3'lü kullanımının glisemik kontrol üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 3
ÖNSÖZ İç Hastalıkları Uzmanlık sürecim boyunca eğitimime katkılarından dolayı; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda tez danışmanım olan sayın Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN’a, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN’e, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Ayla SAN’a ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Meltem AYLI’ya, her türlü sıkıntımı...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
bilim
başkanı
anabilim
dalı
hastalıkları


3. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sürecim boyunca eğitimime katkılarından dolayı değerli hocalarım; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞANa, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİNe, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Meltem AYLIya, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayla SANa, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZa, çok kıymetli yardımlarını ve dostluklarını hep yanımda hissettiğim Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Bülent DEĞERTEKİN ve Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. İhsan Ergüne ve iyi ve kötü günlerimde hep yanımda olan sevgili eşim, annem ve babama içtenlikle teşekkür ediyorum.
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php