Grafik 4.3 : Çalışmaya alınan bireylerin alkol kullanım oranları
Alkol kullanan % 4
Alkol kullanmayan % 96
Kullanan Kullanmayan
4.2. ALT seviyesini etkileyen değişkenler Yapılan Pearson ve Spearman korelasyon analizlerinde ALT seviyesinin yaş (p<0,001), cinsiyet (p<0,001), AKŞ (p=0,04), VKİ (p<0,001) ve hiperlipidemi (p<0,01) ile ilişkili olduğu görüldü. Ayrıca ALT seviyesiyle LDL (p<0,01), TG (p<0,01), seviyesi ile pozitif yönde, HDL (p<0,01), ile negatif yönde korelasyon bulundu (Tablo 4.2). 2132. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erkek şizofreni hastalarında bakım veren yükü açısından alkol ve madde kullanımı varlığının etkisi - Sayfa 83
Tablo 21: Alkol-Madde kullanan ve kullanmayan Hasta gruplarında Bakım Verenin ZARİT ile WHOQOL-BREF puanları arasındaki ilişki Zarit Total rp Alkol-Madde Yok Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı +BDÖ 0,237 0,066 0,537 0,098 0,647 0,001** Alkol-Madde Var Durumluk Kaygı 0,548 0,001** Sürekli Kaygı 0,456 0,001** +BDÖ 0,587 0,001** Pearson Korelasyon analizi kullanı...
Erkek şizofreni hastalarında bakım veren yükü açısından alkol ve madde kullanımı varlığının etkisi - Sayfa 102
Alkol-Madde kullanımına göre Zarit Aile Yük Ölçeği total puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Alkol-Madde kullanmayan olguların puanlarının diğer gruplardan anlamlı düşük olduğu saptanmıştır (p=0,001; p=0,031; p=0,001; p<0,05). Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Alkol-Madde kullanımına göre Ruhsal Ger...
Erkek şizofreni hastalarında bakım veren yükü açısından alkol ve madde kullanımı varlığının etkisi - Sayfa 79
gruplardan anlamlı düşük olduğu saptanmıştır (p=0,001; p=0,042; p=0,001; p<0,05). Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Alkol-Madde kullanımına göre Sınırlılık ve Kısıtlanmışlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey HSD te...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanmayan
alkol
kullanım
kullanan
yönde
pozitif


32. SAYFA ICERIGI

Grafik 4.3 : Çalışmaya alınan bireylerin alkol kullanım oranları
Alkol kullanan % 4
Alkol kullanmayan % 96
Kullanan Kullanmayan
4.2. ALT seviyesini etkileyen değişkenler Yapılan Pearson ve Spearman korelasyon analizlerinde ALT seviyesinin yaş (p<0,001), cinsiyet (p<0,001), AKŞ (p=0,04), VKİ (p<0,001) ve hiperlipidemi (p<0,01) ile ilişkili olduğu görüldü. Ayrıca ALT seviyesiyle LDL (p<0,01), TG (p<0,01), seviyesi ile pozitif yönde, HDL (p<0,01), ile negatif yönde korelasyon bulundu (Tablo 4.2). 21

İlgili Kaynaklarsingle.php