Ünivaryant analizde ALT seviyesinin yaş (p<0,01), cinsiyet (p<0,01), VKİ (p<0,01), AKŞ (p<0,01), ve hiperlipidemiden (T. Kol.) (p<0,01), etkilendiği görüldü. Bu değişkenlerin ALT seviyesi üzerine bağımsız etkilerini değerlendirmek için multivaryant analiz, lineer ve lojistik regresyon analizleri yapıldı ve ALT seviyesini etkileyen bağımsız değişkenlerin cinsiyet (p<0,01) ve VKİ (p=0,02) olduğu görüldü. Tablo 4.2: ALT seviyesi ile korelasyon gösteren faktörler ve korelasyon katsayıları Yaş VKİ Yaş 1 0,438** VKI 0,438** 1 Pearson korelasyon katsayıları AKŞ Tkol LDL HDL TG 0,361** 0,391** 0,489** -0,058 0,329** 0,340** 0,295** 0,335** -0,255** 0,277** ALT 0,174* 0,360** AKŞ 0,361** 0,340** 1 0,281** 0,270** -0,101 0,234** 0,148* Tkol 0,391** 0,295** 0,281** 1 0,940** 0,132* 0,468** 0,411** LDL 0,489** 0,335** 0,270** 0,940** 1 0,094 0,422** 0,371** HDL -0,058 -0,255** -0,101 0,132* -0,094 1 -0,389** -0,229** TG 0,329** 0,277** 0,234** 0,468** 0,422** -0,389** 1 0,345** ALT 0,174* 0,360** 0,148* 0,411** 0,371** -0,226** 0,345** 1 * Korelasyon p<0,05 derecesinde anlamlı ** Korelasyon p<0,01 derecesinde anlamlı 2233. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Döşemelik kumaşların kullanım performanslarını ve aşınma dayanımlarını etkileyen şönil iplik parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 91
Tablo A2. Aşınma sonucu meydana gelen kütle kayıpları İplik Kodu 11111 11112 21111 21112 31111 31112 12111 12112 11211 11212 11121 11122 İlk Ağırlık (g) 0,391 0,455 0,427 0,445 0,426 0,456 0,344 0,446 0,357 0,446 0,357 0,462 1000 Devir Ağırlık (g) 0,387 0,454 0,422 0,445 0,421 0,449 0,337 0,442 0,352 0,441 0,356 0,458 2500 Devir Ağırlık (g) 0,383 0,452 0,421 0,444 0,408 0,439 0,330 0...
Trapez kesitli kompozit kanallarda akım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 99
86 0,266 0,270 0,280 0,294 0,302 0,304 0,311 0,312 0,309 0,308 0,305 0,299 0,292 0,286 0,273 0,254 0,237 0,270 0,275 0,285 0,297 0,304 0,306 0,311 0,314 0,314 0,311 0,309 0,306 0,299 0,293 0,286 0,271 0,254 0,271 0,277 0,288 0,296 0,299 0,302 0,308 0,312 0,314 0,316 0,315 0,313 0,308 0,304 0,305 0,295 0,287 Tablo 4.10. Q20 akım durumunda hücre ortalama hızları. 0,261 0,268 0,279 0,2...
Eskişehir için güneş kollektörlerinin optimum eğim açısının belirlenmesi - Sayfa 49
35 33 0,353 0,346 0,339 0,394 0,349 0,354 0,346 0,344 0,337 0,317 0,333 34 0,360 0,347 0,346 0,359 0,352 0,358 0,341 0,353 0,398 0,315 0,337 35 0,361 0,350 0,346 0,359 0,355 0,358 0,340 0,355 0,339 0,321 0,343 36 0,367 0,357 0,348 0,362 0,360 0,392 0,346 0,361 0,341 0,326 0,343 37 0,365 0,360 0,349 0,366 0,361 0,362 0,357 0,363 0,348 0,328 0,337 38 0,369 0,363 0,352 0,369 0,363 0,370 0,351 0,361 ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ünivaryant
tkol
pearson
katsayıları
faktörler
gösteren


33. SAYFA ICERIGI

Ünivaryant analizde ALT seviyesinin yaş (p<0,01), cinsiyet (p<0,01), VKİ (p<0,01), AKŞ (p<0,01), ve hiperlipidemiden (T. Kol.) (p<0,01), etkilendiği görüldü. Bu değişkenlerin ALT seviyesi üzerine bağımsız etkilerini değerlendirmek için multivaryant analiz, lineer ve lojistik regresyon analizleri yapıldı ve ALT seviyesini etkileyen bağımsız değişkenlerin cinsiyet (p<0,01) ve VKİ (p=0,02) olduğu görüldü. Tablo 4.2: ALT seviyesi ile korelasyon gösteren faktörler ve korelasyon katsayıları Yaş VKİ Yaş 1 0,438** VKI 0,438** 1 Pearson korelasyon katsayıları AKŞ Tkol LDL HDL TG 0,361** 0,391** 0,489** -0,058 0,329** 0,340** 0,295** 0,335** -0,255** 0,277** ALT 0,174* 0,360** AKŞ 0,361** 0,340** 1 0,281** 0,270** -0,101 0,234** 0,148* Tkol 0,391** 0,295** 0,281** 1 0,940** 0,132* 0,468** 0,411** LDL 0,489** 0,335** 0,270** 0,940** 1 0,094 0,422** 0,371** HDL -0,058 -0,255** -0,101 0,132* -0,094 1 -0,389** -0,229** TG 0,329** 0,277** 0,234** 0,468** 0,422** -0,389** 1 0,345** ALT 0,174* 0,360** 0,148* 0,411** 0,371** -0,226** 0,345** 1 * Korelasyon p<0,05 derecesinde anlamlı ** Korelasyon p<0,01 derecesinde anlamlı 22

İlgili Kaynaklarsingle.php