Tablo 4.4: Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, AKŞ, VKİ, kolesterol, ALT değerleri

Yaş (Ortalama) AKŞ (Ortalama) VKİ (Ortalama) T. Kol.(Ortalama) LDL (Ortalama) TG (Ortalama) ALT (Ortalama, Normal aralık)

Kadın n=389 % 48,8 32,19 11 88,32 7,41 23,61 4,41 179,01 35,3 112,65 31,28 97,63 50,32 13,14 5,44 7 23,95

Erkek n=409 % 51,2 33,99 10 90,19 7,6 25,46 3,33 196,68 50,39 124,00 39,43 129,87 72,72 21,93 8,75 9.77 38

p
0,16 0,28 0,001 0,001 0,007 0,001 0,001

Grafik 4.4. Bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, VKİ ve ALT ortalamaları

33,99 35 32,19 30 25 20 15 10
5 0
Yaş (yıl)

25,46 23,61
VKİ (kg/m2)

21,93 13,14
ALT (IU/L)

Kadın Erkek

2435. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Obezite ve metabolik sendromda sitokinlerin rolü - Sayfa 49
Gelir durumu ve yemek yeme alışkanlığı: Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ( p > 0,05). Egzersiz alışkanlığı: MS (-) grubunun diğer gruba göre daha fazla egzersiz yaptığı saptanmıştır; bu da istatistiksel olarak anlamlıdır ( p < 0,05). 3.4. MS (-) ve MS (+) Gruplarında VKİ ve Bel Çevresi MS (-) grubunda 24 bireyin VKİ’si <25 kg/m2, 26 bireyin VKİ’si >25 kg/m...
Tip 1 diyabetiklerde ileri glikolizasyon son ürünleri reseptörü ve oksidatif stres belirteçlerinin ilişkisi - Sayfa 29
BULGULAR Çalışmamıza 18-60 yaş arasında bulunan 40 kadın ve 38 erkek olmak üzere toplam 78 Tip 1 DM tanılı olgu ile 38 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 72 sağlıklı kontrol olgusu alındı. Tip 1 DM grubu ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet ve VKİ olarak anlamlı farklılık yoktu (Tablo 4). Tablo 4. Grupların demografik ve laboratuvar özellikleri Tip 1 DM grubu Kontrol grubu Cin...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
kadın
erkek
değerleri
ortalamaları
çalışmaya


35. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.4: Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, AKŞ, VKİ, kolesterol, ALT değerleri

Yaş (Ortalama) AKŞ (Ortalama) VKİ (Ortalama) T. Kol.(Ortalama) LDL (Ortalama) TG (Ortalama) ALT (Ortalama, Normal aralık)

Kadın n=389 % 48,8 32,19 11 88,32 7,41 23,61 4,41 179,01 35,3 112,65 31,28 97,63 50,32 13,14 5,44 7 23,95

Erkek n=409 % 51,2 33,99 10 90,19 7,6 25,46 3,33 196,68 50,39 124,00 39,43 129,87 72,72 21,93 8,75 9.77 38

p
0,16 0,28 0,001 0,001 0,007 0,001 0,001

Grafik 4.4. Bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, VKİ ve ALT ortalamaları

33,99 35 32,19 30 25 20 15 10
5 0
Yaş (yıl)

25,46 23,61
VKİ (kg/m2)

21,93 13,14
ALT (IU/L)

Kadın Erkek

24

İlgili Kaynaklarsingle.php