Grafik 4.6. Bireylerin VKİlerine ve cinsiyetlerine göre ALT değerleri

VKİ ‘ne göre ALT normalin üst sınırı

40 35 30,7
30 22,28
25
20
15
10
5
0 Kadın (IU/L)

39 36
Erkek (IU/L)

Normal Kilolu

4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan grubun demografik özellikleri ve ALT seviyeleri
VKİ<24,9 kg/m2, kolesterol seviyesi 200 mg/dLden daha düşük, kronik hastalığı olmayan ve herhangi bir ilaç kullanmayan 431 kişiden oluşan grup karaciğer hastalık riski en düşük olan grup olarak tanımlandı. Bu grubun yaş ortaması 28,97 9 idi. ALT seviyeleri incelendiğinde ise ALT seviyelerinin sağlıklı kadınlarda ortalama 12,00 IU/L, normal aralık 7,08 19,90 IU/L ve üst sınırın 19,90 olduğu erkeklerde ise bu rakamların sırasıyla 17,71 IU/L, 8,04 31,47 IU/L ve 31,47 IU/L olduğu görüldü. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden yapılan hesaplamalarda ise ALT üst sınırının 28.40 IU/L seviyesinde olduğu saptandı (Tablo 4.6, Grafik 4.7, 4.8). 2637. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
düşük
olan
normal
sınırı
grup


37. SAYFA ICERIGI

Grafik 4.6. Bireylerin VKİlerine ve cinsiyetlerine göre ALT değerleri

VKİ ‘ne göre ALT normalin üst sınırı

40 35 30,7
30 22,28
25
20
15
10
5
0 Kadın (IU/L)

39 36
Erkek (IU/L)

Normal Kilolu

4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan grubun demografik özellikleri ve ALT seviyeleri
VKİ<24,9 kg/m2, kolesterol seviyesi 200 mg/dLden daha düşük, kronik hastalığı olmayan ve herhangi bir ilaç kullanmayan 431 kişiden oluşan grup karaciğer hastalık riski en düşük olan grup olarak tanımlandı. Bu grubun yaş ortaması 28,97 9 idi. ALT seviyeleri incelendiğinde ise ALT seviyelerinin sağlıklı kadınlarda ortalama 12,00 IU/L, normal aralık 7,08 19,90 IU/L ve üst sınırın 19,90 olduğu erkeklerde ise bu rakamların sırasıyla 17,71 IU/L, 8,04 31,47 IU/L ve 31,47 IU/L olduğu görüldü. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden yapılan hesaplamalarda ise ALT üst sınırının 28.40 IU/L seviyesinde olduğu saptandı (Tablo 4.6, Grafik 4.7, 4.8). 26

İlgili Kaynaklarsingle.php