Tablo 4.6: Karaciğer hastalık riski düşük olan grupta yaş ve ALT değerleri

Yaş (Ortalama)
ALT (Ortalama, Normal aralık)

Kadın

Erkek

Toplam

n=265 % 61 n=166 % 39 N=431

p

28,02 8
12 4,25 7,08 19,9

30,57 10 28,97 9

0,04

17,71 7,28 14,2 6,25

8,04-31,47 7,60-28,4

0,001

Grafik 4.7: Karaciğer hastalık riski düşük olan grupta ortalama yaş ve ALT üst sınırı

35 30,57 28,02
30
25
20
15
10
5
0 Yaş (yıl)

31,47 19,9
ALT (IU/L)

Kadın Erkek

2738. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

erkek
kadın
karaciğer
düşük
ortalama
riski


38. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.6: Karaciğer hastalık riski düşük olan grupta yaş ve ALT değerleri

Yaş (Ortalama)
ALT (Ortalama, Normal aralık)

Kadın

Erkek

Toplam

n=265 % 61 n=166 % 39 N=431

p

28,02 8
12 4,25 7,08 19,9

30,57 10 28,97 9

0,04

17,71 7,28 14,2 6,25

8,04-31,47 7,60-28,4

0,001

Grafik 4.7: Karaciğer hastalık riski düşük olan grupta ortalama yaş ve ALT üst sınırı

35 30,57 28,02
30
25
20
15
10
5
0 Yaş (yıl)

31,47 19,9
ALT (IU/L)

Kadın Erkek

27

İlgili Kaynaklarsingle.php