Grafik 4.8: Sağlıklı bireylerdeki ALT normal aralığı
4.4. Hepatosteatoz ve ALT seviyesi arasındaki ilişki Çalışmaya alınan bireylerden hepatobilier USG yapılan 105 kişilik grupta hepatosteatoz varlığı ile yaş, VKİ, T.Kol ve ALT düzeyleri arasındaki ilişki incelendi. Hepatosteatozu olan bireylerde ALT başta olmak üzere her dört parametrenin de belirgin olarak hepatosteatozu olmayan bireylerdekinden daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001). 2839. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Metabolik sendromlu hastalarda visfatin düzeyi - Sayfa 46
Kronik inflamasyon hem metabolik sendrom, hem de gelecekteki kardiyovasküler olaylar ile ilişkilidir. Bu durum obezite artmış hsCRP ile ifade edilir. İnsülin rezistansı fazla miktarda CRP salınımına sebep olabilir, bu etki insülinin hepatik akut faz proteini sentezi üzerine olan etkisine bağlıdır. Kesin mekanizma tam olarak bilinmemekte olup insülin rezistansı, dislipidemi ile inflamatuar süreç me...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hepatosteatoz
olan
arasındaki
ilişki
yüksek
grupta


39. SAYFA ICERIGI

Grafik 4.8: Sağlıklı bireylerdeki ALT normal aralığı
4.4. Hepatosteatoz ve ALT seviyesi arasındaki ilişki Çalışmaya alınan bireylerden hepatobilier USG yapılan 105 kişilik grupta hepatosteatoz varlığı ile yaş, VKİ, T.Kol ve ALT düzeyleri arasındaki ilişki incelendi. Hepatosteatozu olan bireylerde ALT başta olmak üzere her dört parametrenin de belirgin olarak hepatosteatozu olmayan bireylerdekinden daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001). 28

İlgili Kaynaklarsingle.php