İÇİNDEKİLER
Sayfa No: TEŞEKKÜR. iii İÇİNDEKİLER . iv ŞEKİLLER DİZİNİ. vi TABLOLAR DİZİNİ . vii GRAFİKLER DİZİNİ . viii ÖZET. ix
SUMMARY .x
KISALTMALAR . xi 1. GİRİŞ .1 2. GENEL BİLGİLER .3
2.1. Vücutta transaminasyon reaksiyonları .3 2.2. ALT nin katalizlediği reaksiyonlar ve metabolizmadaki önemi .5 2.3. ALTnin izoenzimleri ve vücuttaki dağılımı.6 2.4. Karaciğer hastalıklarında ALT .7 2.5. ALT yi yükselten karaciğer hastalığı dışındaki hastalıklar.8 2.6. ALT seviyesini etkileyen faktörler.9 2.7. ALTnin normal aralığı ve normalin üst sınırının belirlenmesi .9 2.8. ALT normalin üst sınırının yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar .10
3. BİREYLER VE YÖNTEM.15 3.1. Çalışmaya Alınan Bireyler ve Dışlama Kriterleri .15 3.2. İstatistiksel Analiz .16
iv4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bolu Ovası kuzeybatı kesiminin jeolojik incelenmesi - Sayfa 6
i İÇİNDEKİLER ÖZET...................................................................................................................... iv ABSTRACT........................................................................................................... v TEŞEKKÜR........................................................................................................... vi ŞEKİLLER DİZİNİ.........
Amputelerde futbolun performans üzerine etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 7
vii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Alt Ekstremite Amputasyonları 2.2. Alt Ekstremite Amputelerinde Protez Uygulamaları ve Rehabilitasyon 2.3. Engellilerde Spor 2.4. Amputelerde Spor 2.5. Amputelerde Performans Analizi 2.5.1. Vücut kompozisyonu 2.5.2. Kassal kuvvet ve kassal endurans 2....
5-15 yaş grubu obez çocuklarda leptin reseptör Gln223Arg gen polimorfizmi ve kan leptin düzeylerinin metabolik sendrom ölçütleri ile ilişkisi - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ................................................................................................................... ii ÖZET ..................................................................................................................... iv ABSTRACT .............................................................................................................v İÇİNDEKİL...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
dizini
özet
giriş
şekiller
kısaltmalar


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa No: TEŞEKKÜR. iii İÇİNDEKİLER . iv ŞEKİLLER DİZİNİ. vi TABLOLAR DİZİNİ . vii GRAFİKLER DİZİNİ . viii ÖZET. ix
SUMMARY .x
KISALTMALAR . xi 1. GİRİŞ .1 2. GENEL BİLGİLER .3
2.1. Vücutta transaminasyon reaksiyonları .3 2.2. ALT nin katalizlediği reaksiyonlar ve metabolizmadaki önemi .5 2.3. ALTnin izoenzimleri ve vücuttaki dağılımı.6 2.4. Karaciğer hastalıklarında ALT .7 2.5. ALT yi yükselten karaciğer hastalığı dışındaki hastalıklar.8 2.6. ALT seviyesini etkileyen faktörler.9 2.7. ALTnin normal aralığı ve normalin üst sınırının belirlenmesi .9 2.8. ALT normalin üst sınırının yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar .10
3. BİREYLER VE YÖNTEM.15 3.1. Çalışmaya Alınan Bireyler ve Dışlama Kriterleri .15 3.2. İstatistiksel Analiz .16
iv

İlgili Kaynaklarsingle.php