Tablo 4.7: Çalışmaya alınan bireylerin hepatosteatoz olmasına göre ortalama yaş, VKİ, kolesterol ve ALT değerleri

Yaş (Ortalama) VKİ (Ortalama) T. Kol. (Ortalama) ALT (Ortalama)

Hepatosteatoz

Var n=17 % 16,2 41,76 14,2 28,51 3,28 211,61 45,71 26,22 11,6

Yok n=88 %83,8 32,17 10,61 22,88 3,92 172,47 29,57 12,98 5,38

Toplam p N=105
0,016 0,001 0,003 0,001

Grafik 4.9: Çalışmaya alınan bireylerin hepatosteatoz olmasına göre ortalama yaş, VKİ, ALT değerleri

45 41,76

40
35 32,17 28,51
30 25 22,88

20

15

10

5

0 Yaş (yıl)

VKİ (kg/m2)

26,22 12,98
ALT (IU/L)

Hepatosteatoz var Hepatosteatoz yok

2940. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
çalışmaya
alınan
değerleri
hepatosteatoz
toplam


40. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.7: Çalışmaya alınan bireylerin hepatosteatoz olmasına göre ortalama yaş, VKİ, kolesterol ve ALT değerleri

Yaş (Ortalama) VKİ (Ortalama) T. Kol. (Ortalama) ALT (Ortalama)

Hepatosteatoz

Var n=17 % 16,2 41,76 14,2 28,51 3,28 211,61 45,71 26,22 11,6

Yok n=88 %83,8 32,17 10,61 22,88 3,92 172,47 29,57 12,98 5,38

Toplam p N=105
0,016 0,001 0,003 0,001

Grafik 4.9: Çalışmaya alınan bireylerin hepatosteatoz olmasına göre ortalama yaş, VKİ, ALT değerleri

45 41,76

40
35 32,17 28,51
30 25 22,88

20

15

10

5

0 Yaş (yıl)

VKİ (kg/m2)

26,22 12,98
ALT (IU/L)

Hepatosteatoz var Hepatosteatoz yok

29

İlgili Kaynaklarsingle.php