5. TARTIŞMA
Serum ALT seviyesi karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan basit ama etkili bir laboratuvar tetkikidir. Serum ALT seviyesindeki yükselmeler karaciğer hastalığının tanısının konulmasının yanında hastalığın şiddetinin de değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Özellikle kronik HBV, HCV infeksiyonu ve otoimmün hepatit gibi hastalıklarda NASH ve alkolik veya toksik hepatitlerde karaciğer biyopsisi yapılması ve tedavi başlama kararlarını alırken kişinin serum ALT seviyesi son derece önemlidir.
Özellikle son on yıl içinde dünyanın çeşitli bölgelerinden yapılan çalışmalarda ALT nin normal seviyesinin günümüzde kabul edilen değerlerden daha düşük olması gerektiği bildirilmiştir (4). Her ülke kendi ALT sınırlarını belirleme eğiliminde olmuştur. Ülkemizden bu konuda yapılmış geniş vaka serileri üzerinde yapılmış ALT seviyesindeki yükselmeyi etkileyen faktörlerin analiz edildiği çalışmalar bulunmamaktadır.
Literatürde bazı çalışmalarda ALTsi normal sınırlarda olan kronik hepatit B ve Cli hastalar bildirilmektedir (2). Halen kullanılan değerlerin aslında olması gerekenden daha yüksek olma olasılığı düşünüldüğünde bu hastaların aslında yüksek ALT değerine sahip olduğu görülür. Halen kullanılan daha yüksek üst sınır değerlerine belki subklinik giden ve araştırmaların yapıldığı dönemlerde bilinmeyen HCV enfeksiyonu olan hastaların normal kabul edilerek çalışmaya alınmaları neticesinde ulaşılmış olabilir.
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmış olan bu çalışmada; 829 sağlıklı bireyde serum ALT düzeylerinin hangi aralıkta olduğunu ve serum ALT seviyesini etkileyen faktörleri neler olduğunu araştırdık. Bu çalışmada vardığımız en önemli sonuçlardan birisi serum ALT seviyesi üst sınırının halen kullanılan değerden daha düşük olduğu ve bu seviyesinin kişinin cinsiyeti ve VKİ ile ilişkili olduğu oldu. Hem cinsiyet ayırımı yapılmaksızın genel olarak hem de kadın ve erkek için ayrı ayrı
3243. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Viral hepatit C'li hastalarda genotip tayini ve mutasyon analizi - Sayfa 21
yükselmesi ise genellikle 4. haftadan sonra olur. Temastan sonra, genellikle 3. haftada karaciğer enzimlerinin yükselmesinden 1-4 hafta önce, kanda HCV-RNA pozitifleşir. İnfeksiyonun ilk 8-12 haftasında viremi pik yapar. Anti-HCV antikorları virüs alındıktan 3-21 hafta (ortalama 7 hafta) sonra pozitifleşir (57). Akut hepatit C olgularının çoğu subklinik ve anikterik seyrettiği için akut dönemde h...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olma
karaciğer
normal
olan
kronik
serum


43. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA
Serum ALT seviyesi karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan basit ama etkili bir laboratuvar tetkikidir. Serum ALT seviyesindeki yükselmeler karaciğer hastalığının tanısının konulmasının yanında hastalığın şiddetinin de değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Özellikle kronik HBV, HCV infeksiyonu ve otoimmün hepatit gibi hastalıklarda NASH ve alkolik veya toksik hepatitlerde karaciğer biyopsisi yapılması ve tedavi başlama kararlarını alırken kişinin serum ALT seviyesi son derece önemlidir.
Özellikle son on yıl içinde dünyanın çeşitli bölgelerinden yapılan çalışmalarda ALT nin normal seviyesinin günümüzde kabul edilen değerlerden daha düşük olması gerektiği bildirilmiştir (4). Her ülke kendi ALT sınırlarını belirleme eğiliminde olmuştur. Ülkemizden bu konuda yapılmış geniş vaka serileri üzerinde yapılmış ALT seviyesindeki yükselmeyi etkileyen faktörlerin analiz edildiği çalışmalar bulunmamaktadır.
Literatürde bazı çalışmalarda ALTsi normal sınırlarda olan kronik hepatit B ve Cli hastalar bildirilmektedir (2). Halen kullanılan değerlerin aslında olması gerekenden daha yüksek olma olasılığı düşünüldüğünde bu hastaların aslında yüksek ALT değerine sahip olduğu görülür. Halen kullanılan daha yüksek üst sınır değerlerine belki subklinik giden ve araştırmaların yapıldığı dönemlerde bilinmeyen HCV enfeksiyonu olan hastaların normal kabul edilerek çalışmaya alınmaları neticesinde ulaşılmış olabilir.
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmış olan bu çalışmada; 829 sağlıklı bireyde serum ALT düzeylerinin hangi aralıkta olduğunu ve serum ALT seviyesini etkileyen faktörleri neler olduğunu araştırdık. Bu çalışmada vardığımız en önemli sonuçlardan birisi serum ALT seviyesi üst sınırının halen kullanılan değerden daha düşük olduğu ve bu seviyesinin kişinin cinsiyeti ve VKİ ile ilişkili olduğu oldu. Hem cinsiyet ayırımı yapılmaksızın genel olarak hem de kadın ve erkek için ayrı ayrı
32

İlgili Kaynaklarsingle.php