yapılan hesaplamalarda ALT üst sınır değerinin halen kullanılan değerden yaklaşık % 10 oranında daha düşük olduğu görüldü (36 IU/L).
Literatürde son 10 yıldır yoğunlaşan benzer çalışmalarda tek tük farklı sonuçlar olmakla beraber genel olarak ulaşılan sonuçlar bizim sonuçlarımızla paralellik gösteriyordu. Pratti ve ark. yeni normalin üst sınırı değeri olarak kadınlar için 21 IU/L ve erkekler için 36 IU/L değerlerini önerirken Mohammednejad ve ark. ise sırasıyla 34 ve 40 IU/L değerlerinin yeni üst sınır değerleri olması gerektiğini bildirmişlerdi (4, 6).
Ülkemizde bu konuda yapılmış ve yayınlanmış olan bir çalışmada toplam 1095 vaka araştırılmış bunlardan sağlıklı olduğu düşünülen bireylerden oluşan 217 kişilik grupta ALT düzeylerinin kadınlar ve erkekler için sırasıyla 42,8 ve 60,3 IU/L olması gerektiği bildirilmiştir. ALT normalin üst sınırında revizyon yapmaya gerek olmadığını savunan bu çalışmanın sonucuna benzer bir sonuç da Jamali ve ark tarafından İrandan bildirilmiştir. Bu çalışmada vakaların hiperlipidemi, hepatosteatoz steatoz varlıkları ve VKİ gibi faktörlerin analizlere katılmamış olması serum ALT seviyesinin normal hatta şu an kullanılandan daha yüksek çıkması sonucuna neden olmuş olabileceğini düşündürmektedir (7, 9).
Ülkemizde halen ALT referans aralığı ve üst sınır değerlendirilmesinde cinsiyetler arasında farklılık gözetilmemektedir. İki cinsiyet arasında bu kadar büyük farklılığın olması her iki cinsiyet için tek bir üst sınır değerine göre değerlendirme yapılmasının yanıltıcı olabileceğini düşündürmektedir.
Cinsiyetler arasındaki ALT farklılığı literatürde bulunan diğer çalışmalarda da ulaşılan ortak sonuçlardandır. Rakamsal değerler birbirinden farklı olmakla beraber kadın cinsiyette ALT üst sınırı erkeklerden belirgin şekilde daha düşüktür. Çalışmamızda cinsiyetler arasındaki bu fark hem çalışma grubunun tamamı alındığında hem de ALT seviyesini etkileyebilecek faktörlere sahip bireyleri eleyerek oluşturulan karaciğer hastalık riski en az olan gruplarda devam etmekteydi. Bu
3344. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınır
normal
sınırı
çalışma
olan
karaciğer


44. SAYFA ICERIGI

yapılan hesaplamalarda ALT üst sınır değerinin halen kullanılan değerden yaklaşık % 10 oranında daha düşük olduğu görüldü (36 IU/L).
Literatürde son 10 yıldır yoğunlaşan benzer çalışmalarda tek tük farklı sonuçlar olmakla beraber genel olarak ulaşılan sonuçlar bizim sonuçlarımızla paralellik gösteriyordu. Pratti ve ark. yeni normalin üst sınırı değeri olarak kadınlar için 21 IU/L ve erkekler için 36 IU/L değerlerini önerirken Mohammednejad ve ark. ise sırasıyla 34 ve 40 IU/L değerlerinin yeni üst sınır değerleri olması gerektiğini bildirmişlerdi (4, 6).
Ülkemizde bu konuda yapılmış ve yayınlanmış olan bir çalışmada toplam 1095 vaka araştırılmış bunlardan sağlıklı olduğu düşünülen bireylerden oluşan 217 kişilik grupta ALT düzeylerinin kadınlar ve erkekler için sırasıyla 42,8 ve 60,3 IU/L olması gerektiği bildirilmiştir. ALT normalin üst sınırında revizyon yapmaya gerek olmadığını savunan bu çalışmanın sonucuna benzer bir sonuç da Jamali ve ark tarafından İrandan bildirilmiştir. Bu çalışmada vakaların hiperlipidemi, hepatosteatoz steatoz varlıkları ve VKİ gibi faktörlerin analizlere katılmamış olması serum ALT seviyesinin normal hatta şu an kullanılandan daha yüksek çıkması sonucuna neden olmuş olabileceğini düşündürmektedir (7, 9).
Ülkemizde halen ALT referans aralığı ve üst sınır değerlendirilmesinde cinsiyetler arasında farklılık gözetilmemektedir. İki cinsiyet arasında bu kadar büyük farklılığın olması her iki cinsiyet için tek bir üst sınır değerine göre değerlendirme yapılmasının yanıltıcı olabileceğini düşündürmektedir.
Cinsiyetler arasındaki ALT farklılığı literatürde bulunan diğer çalışmalarda da ulaşılan ortak sonuçlardandır. Rakamsal değerler birbirinden farklı olmakla beraber kadın cinsiyette ALT üst sınırı erkeklerden belirgin şekilde daha düşüktür. Çalışmamızda cinsiyetler arasındaki bu fark hem çalışma grubunun tamamı alındığında hem de ALT seviyesini etkileyebilecek faktörlere sahip bireyleri eleyerek oluşturulan karaciğer hastalık riski en az olan gruplarda devam etmekteydi. Bu
33

İlgili Kaynaklarsingle.php