çalışmasında önerdiği 21 IU/L ve 36 IU/L olan yeni üst sınır değerleriyle benzerlik göstermektedir (4).
Çalışmamızda hepatosteatozu olan grupta ALTnin bekleneceği gibi belirgin olarak daha yüksek olduğu görüldü. Literatürde her ne kadar bunun tersini bildiren yayınlar da mevcut olsa da bizim sonuçlarımız bu konuda genel kanı ile uyum göstermektedir.
Çalışmamızın zayıf yönleri arasında örnekleme yöntemi yer almaktadır. Çalışma yalnızca kendi isteği ile hastanemiz polikliniklerine başvuran bireyler arasında yapılmıştır. Bu durum örnekleme yönteminin gelişigüzel yöntemle yapılmış olmasına yol açmıştır. Örneklemin tüm Türkiyeden basit rastgele yöntemle seçilmemiş olması sonuçların Türk toplumunun tamamını temsil etmesini engellemektedir. Bu nedenle sonuçlarımız ülkemizdeki durum hakkında ancak kabaca fikir verebilir.
Bizim ulaştığımız sonuçlar bize ALT normalin üst sınırının daha aşağı çekilmesi ve her iki cinsiyet için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının daha doğru olacağını düşündürmektedir.
Aşağıya çekilmiş ALT üst sınır değeri önceden ileri tetkik yapılması düşünülmeyen hastaların araştırılması ile viral hepatitlerin erken tanı almasına yol açabilecektir. Yine bu durum hastaların tedavi planında değişikliklere neden olabilecektir (42, 43).
ALTnin normal üst sınırının yeniden belirlenmesi ile ilgili ülkenin pek çok bölgesinden bireylerin alınacağı çok merkezli, daha çok vaka sayısı olan çalışmaların yapılması bu önemli soruna ışık tutacaktır. Bu şekilde bizim çalışmamızdaki zayıf yönün de aşılması sağlanacak ve ALT değerinin gerçekte olması gereken seviyenin saptanması için daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilecektir.
3546. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
sınır
çalışma
olması
olan
değeri


46. SAYFA ICERIGI

çalışmasında önerdiği 21 IU/L ve 36 IU/L olan yeni üst sınır değerleriyle benzerlik göstermektedir (4).
Çalışmamızda hepatosteatozu olan grupta ALTnin bekleneceği gibi belirgin olarak daha yüksek olduğu görüldü. Literatürde her ne kadar bunun tersini bildiren yayınlar da mevcut olsa da bizim sonuçlarımız bu konuda genel kanı ile uyum göstermektedir.
Çalışmamızın zayıf yönleri arasında örnekleme yöntemi yer almaktadır. Çalışma yalnızca kendi isteği ile hastanemiz polikliniklerine başvuran bireyler arasında yapılmıştır. Bu durum örnekleme yönteminin gelişigüzel yöntemle yapılmış olmasına yol açmıştır. Örneklemin tüm Türkiyeden basit rastgele yöntemle seçilmemiş olması sonuçların Türk toplumunun tamamını temsil etmesini engellemektedir. Bu nedenle sonuçlarımız ülkemizdeki durum hakkında ancak kabaca fikir verebilir.
Bizim ulaştığımız sonuçlar bize ALT normalin üst sınırının daha aşağı çekilmesi ve her iki cinsiyet için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının daha doğru olacağını düşündürmektedir.
Aşağıya çekilmiş ALT üst sınır değeri önceden ileri tetkik yapılması düşünülmeyen hastaların araştırılması ile viral hepatitlerin erken tanı almasına yol açabilecektir. Yine bu durum hastaların tedavi planında değişikliklere neden olabilecektir (42, 43).
ALTnin normal üst sınırının yeniden belirlenmesi ile ilgili ülkenin pek çok bölgesinden bireylerin alınacağı çok merkezli, daha çok vaka sayısı olan çalışmaların yapılması bu önemli soruna ışık tutacaktır. Bu şekilde bizim çalışmamızdaki zayıf yönün de aşılması sağlanacak ve ALT değerinin gerçekte olması gereken seviyenin saptanması için daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilecektir.
35

İlgili Kaynaklarsingle.php