5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda ALT üst sınırı kadınlarda 19.9 IU/L, erkeklerde 31.47 IU/L seviyesinde bulundu. Cinsiyet ve VKİ ALT seviyesinin bağımsız belirleyicileri olan değişkenlerdi.
Bulunan sayısal değerlerin halen kullanılandan ve literatürde önerilen yeni üst sınırlardan (4) belirgin şekilde düşük seviyede olması ve her iki cinsiyet arasında belirgin farklılık saptanması ALT normal aralığının tekrar ve her iki cins için ayrı ayrı belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
ALT üst sınırının daha aşağı bir seviyeye çekilmesi ve kadın ve erkekler için ayrı ayrı üst sınırların belirlenmesi ile günümüzdeki kriterlere göre normal kabul edilen ALT değerlerine sahip bir grup hastada HBV ve HCV için erken tanı ve tedavi şansı ortaya çıkabilecektir.
VKİ nin ALT seviyesini etkilemesi karaciğer hastalığı şüphesinde ya da tedavi kararı verilmesinde VKİ nin de ALT seviyesinin değerlendirilmesinde göz önüne alınmasının gerekebileceğini düşündürmektedir.
Konunun aydınlatılması için bu konuda yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
3647. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
cins
sınırı
olan
cinsiyet
karaciğer


47. SAYFA ICERIGI

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda ALT üst sınırı kadınlarda 19.9 IU/L, erkeklerde 31.47 IU/L seviyesinde bulundu. Cinsiyet ve VKİ ALT seviyesinin bağımsız belirleyicileri olan değişkenlerdi.
Bulunan sayısal değerlerin halen kullanılandan ve literatürde önerilen yeni üst sınırlardan (4) belirgin şekilde düşük seviyede olması ve her iki cinsiyet arasında belirgin farklılık saptanması ALT normal aralığının tekrar ve her iki cins için ayrı ayrı belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
ALT üst sınırının daha aşağı bir seviyeye çekilmesi ve kadın ve erkekler için ayrı ayrı üst sınırların belirlenmesi ile günümüzdeki kriterlere göre normal kabul edilen ALT değerlerine sahip bir grup hastada HBV ve HCV için erken tanı ve tedavi şansı ortaya çıkabilecektir.
VKİ nin ALT seviyesini etkilemesi karaciğer hastalığı şüphesinde ya da tedavi kararı verilmesinde VKİ nin de ALT seviyesinin değerlendirilmesinde göz önüne alınmasının gerekebileceğini düşündürmektedir.
Konunun aydınlatılması için bu konuda yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
36

İlgili Kaynaklarsingle.php