4. BULGULAR .19 4.1. Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri .19 4.2. ALT seviyesini etkileyen değişkenler .21 4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan grubun demografik özellikleri ve ALT seviyeleri.26 4.4. Hepatosteatoz ve ALT seviyesi arasındaki ilişki .28 4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan ve hepatobilier ultrasonografide hepatosteatoz saptanmayan grubun ALT seviyeleri.30
5. TARTIŞMA .32 6. SONUÇ VE ÖNERİLER .36 7. KAYNAKLAR .37 ÖZGEÇMİŞ .42
v5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
düşük
hepatosteatoz
olan
riski
grubun


5. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR .19 4.1. Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri .19 4.2. ALT seviyesini etkileyen değişkenler .21 4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan grubun demografik özellikleri ve ALT seviyeleri.26 4.4. Hepatosteatoz ve ALT seviyesi arasındaki ilişki .28 4.3. Karaciğer hastalığı riski düşük olan ve hepatobilier ultrasonografide hepatosteatoz saptanmayan grubun ALT seviyeleri.30
5. TARTIŞMA .32 6. SONUÇ VE ÖNERİLER .36 7. KAYNAKLAR .37 ÖZGEÇMİŞ .42
v

İlgili Kaynaklarsingle.php