ÖZGEÇMİŞ

Adı : Gürsel

Soyadı

: Güneş

Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 27.04.1969 Görev Yeri : Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Yabancı Dil : İngilizce

e-posta

: [email protected]

Tarih 1975-1980 1980-1983 1983-1986 1986-1993 1999-2003
2006- . 2008-.

Eğitim durumu Ankara Mamak İlkokulu
Ankara Mamak Ortaokulu
Ankara Mamak Lisesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Lisans Eğitimi S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve Nanotıp Doktora Eğitimi

Tarih 1994 2003 2006

Akademik Ünvanları Tıp doktorluğu lisans Aile Hekimliği Uzmanlığı İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi

Tarih 1994-1995 1995-1999 1999-2003
2003-2006
2006-2010

İş Tecrübesi S. B. Niğde Hasangazi Sağlık Ocağı Tabibi S. B. Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi Acil Polikliniği S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Asistanlığı S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi

4253. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kardiyak nekroz belirteçlerinin pozitif olduğu akut koroner sendrom hastalarında serum ileri oksidasyon protein ürünleri ve malondialdehit düzeyleri ve bunların CK-MB, Troponin-T düzeyleri ile ilişkisi - Sayfa 60
10-ÖZGEÇMİŞ Adı : Hayati Soyadı : Yücel Doğum Yeri : Zara Doğum Tarihi : 18.02.1958 Görev Yeri : Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Yabancı Dil : İngilizce e-posta : [email protected] Tarih 1964-1969 1969-1972 1972-1975 1975-1982 Eğitimi 2006- … Eğitim durumu Zara Mehmet Akif İlkokulu Zara Ortaokulu Zara Lisesi Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Tıp Fakült...
Akut lösemilerde Her-2/neu ekspresyonu - Sayfa 43
ÖZGEÇMİŞ 02.01.1974 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Adana’da tamamladıktan sonra, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktorluk eğitimime başladım ve 1997 yılında tıp doktoru unvanı ile mezun oldum. 1998 yılı Mayıs – Ağustos ayları arasında Rize’de pratisyen hekim olarak çalıştım. Aynı yıl Eylül ayında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalı...
Sağlık personelinin aile planlaması yöntemlerini tercih nedenleri - Sayfa 71
62 12. Taşkın L., (2005) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği”. Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 449-520. 13. Kolsuz A., (2007) “Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Eğitim ve Uygulama Merkezi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”. Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul. 14. Toker S., (2005) “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlen...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araştırma
hastanesi
eğitim
üniversitesi
ankara
fakültesi


53. SAYFA ICERIGI

ÖZGEÇMİŞ

Adı : Gürsel

Soyadı

: Güneş

Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 27.04.1969 Görev Yeri : Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Yabancı Dil : İngilizce

e-posta

: [email protected]

Tarih 1975-1980 1980-1983 1983-1986 1986-1993 1999-2003
2006- . 2008-.

Eğitim durumu Ankara Mamak İlkokulu
Ankara Mamak Ortaokulu
Ankara Mamak Lisesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Lisans Eğitimi S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve Nanotıp Doktora Eğitimi

Tarih 1994 2003 2006

Akademik Ünvanları Tıp doktorluğu lisans Aile Hekimliği Uzmanlığı İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi

Tarih 1994-1995 1995-1999 1999-2003
2003-2006
2006-2010

İş Tecrübesi S. B. Niğde Hasangazi Sağlık Ocağı Tabibi S. B. Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi Acil Polikliniği S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Asistanlığı S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi

42

İlgili Kaynaklarsingle.php