T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI Salvia pinnata L. ve Salvia bracteata Banks & Sol. BİTKİLERİNİN UÇUCU
BİLEŞENLERİ ve ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ELÇİN
OCAK 2009 MUĞLA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia staminea bitkisinin uçucu bileşenlerinin GC-MS, headspace yöntemleri yoluyla analizi ve karşılaştırması - Sayfa 58
Testing Of Mycobacteria, Nocardiae, And Other Aerobic Actinomycetes; Approved Standard. Nccls Document M24-A, 23 (18). 24. Topçu G, Kolak U, Öztürk M, Boğa M, Damla SH, Bahador F, Çulhaoğlu B, Dirmenci T (2013). Investigation Of Anticholinesterase Activity Of A Series Of Salvia Extracts And The Constituents Of Salvia Staminea. The Natural Products J 3: 3-9. 25. Adams RP (2004). Identification Of ...
Salvia chionantha'nın uçucu bileşenlerinin karakterizasyonu antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 1
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI Salvia chionantha’nın UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARAKTERİZASYONU, ANTİOKSİDAN VE ANTİKOLİNESTERAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülsen TEL OCAK 2010 MUĞLA ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

muğla
salvia
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI Salvia pinnata L. ve Salvia bracteata Banks & Sol. BİTKİLERİNİN UÇUCU
BİLEŞENLERİ ve ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ELÇİN
OCAK 2009 MUĞLA

İlgili Kaynaklarsingle.php