TÜRKİYE CUMHURİYETİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Salvia staminea BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN GC-MS, HEADSPACE YÖNTEMLERİ YOLUYLA ANALİZİ VE
KARŞILAŞTIRMASI
Nevin ULAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Doç. Dr. Ahmet YAŞAR
TRABZON – 2014
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Salvia staminea BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN GC-MS, HEADSPACE YÖNTEMLERİ YOLUYLA ANALİZİ VE
KARŞILAŞTIRMASI
Nevin ULAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Doç. Dr. Ahmet YAŞAR
TRABZON – 2014
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php